شرح وظایف سازمانی دفتر طرح و برنامه :

بررسی و ارائه طرح ها و برنامه های دانشگاه با هماهنگی معاونت های دانشگاه
 
بررسی نحوه استفاده از امکانات کالبدی واستقرار پرسنل در دانشگاه و ارائه روش های مناسب به منظور استفاده بهینه از زمان، کارمندان و ساختمان ها در جهت بالا بردن سطح کیفی و بهره وری کارکنان
 
بررسی و ارایه طرح ها و برنامه های دانشگاه با هماهنگی معاونت های دانشگاه
 
تهیه و تنظیم برنامه زمان بندی شده فعالیت¬های آموزشی، پژوهشی و عمرانی دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط و با توجه به خط مشی دانشگاه
 
تکمیل فرم های تنظیم بودجه با رعایت مقررات و حسب برنامه های مورد نظر ریاست دانشگاه
 
نظارت بر تهیه و ابلاغ دستورالعمل پیشنهاد بودجه به دانشکده ها و واحدهای دانشگاه و راهنمایی مسئولین در تنظیم فرم ها و جمع آوری فرم ها از واحدهای مزبور در موعد مقرر
 
نظارت بر جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی دانشگاه اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و یا درآمدهای اختصاصی پس از تلفیق و هماهنگی بودجه پیشنهادی واحدها با خط مشی و هدف های دانشگاه و چهارچوب قانون دولت
 
پیگیری بودجه های پیشنهادی در مراجع قانونی ذیربط تا مرحله تصویب و ابلاغ آن به دانشگاه طبق مقررات
 
تهیه و تدوین شرح وظایف پست های سازمانی با توجه به وظایف واحدها و طرح طبقه بندی مشاغل
 
تعیین نیازها و الویت¬های آموزشی برای آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه
 
نظارت بر برنامه ریزی آموزشی و ارائه دوره های لازم جهت ارتقای سطح کارکنان و بالابردن کیفیت تخصصی و آگاهی آنان در محیط کار جهت نیل به اهداف دانشگاه
 
نظارت بر بررسی سوابق خدمت،‌ رسته، رشته شغلی کارکنان و کنترل احکام کارگزینی ، ارتقا، انتصاب، انتقال با رعایت طرح طبقه بندی مشاغل و پیاده نمودن طرح طبقه بندی مشاغل
 
تعیین و تدوین شاخص های کمی و کیفی به منظور تشخیص کارآیی واحدهای تابعه و سنجش عملکرد این واحدها در ادوار برنامه گذشته و حال
 
مسئولیت مربوط به دبیرخانه کمیسیون دایمی هیات امنا ( وظیفه غیر رسمی)
 
 
 

 

آدرس : تهران خیابان حافظ خیابان شهید سرهنگ سخایی بعد از تقاطع ۳۰ تیر شماره ۵۶
کد پستی : ۱۱۳۶۸۱۳۵۱۸
تلفن : ۵-۶۶۷۳۳۴۰۱
نمابر : ۶۶۷۲۸۰۰۰
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه هنر می باشد. طراحی وب سایت : A.C.A Co .