اهداف و تاریخچه تأسیس معاونت فرهنگی و اجتماعی :
 
کارشناس کانونها و انجمن های علمیمعاونت فرهنگی و اجتماعی در پی دستور وزارت محترم علوم ، تحقیقات و فناوری در ابتدای آذرماه سال ۸۹ در دانشگاه هنر تأسیس گردید . در آغاز تأسیس معاونت ، تعداد ۹ نفر کارمند ( شامل : ۱ نفر رسمی ، ۷ نفر قراردادی و ۱ نفر خدماتی ) در آن مشغول بکار شدند . هم اینک تعداد ۱۳ کارمند ( شامل : ۳ نفر رسمی ، ۷  نفر قراردادی و ۳ نفر خدماتی ) در آن مشغول بکار می باشند. 
 
اهداف : 
 
• برگزاری کلاس های آموزشی فرهنگی جهت ارتقاء اساتید و رشد خلاقیت های فکری و شکوفایی استعدادهای دانشجویان؛
 
• برگزاری جشنواره های علمی، فرهنگی و هنری با همکاری سازمان ها و دستگاه های اجرایی؛
 
• اجرای طرح های فرهنگی و هنری در سطح ملی، منطقه ای و دانشگاهی؛
 
• برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری با همکاری دستگاه های اجرایی؛
 
• برگزاری کلاس های تقویتی فرهنگی و هنری جهت دانشجویان
 
• ترویج و گسترش فرهنگ، دانش و مهارت های کارآفرینی
 
• برگزاری جشنواره ها، سمینارها و کارگاه های علمی  فرهنگی با همکاری دستگاه های اجرایی
 
• ارتقای بینش فرهنگی و روحیه خودباوری، خلاقیت و مسئولیت پذیری با تکیه بر  شناساندن فرهنگ و مواریث اسلامی و ایرانی
 
• تجلی استعدادها و برانگیختن خلاقیت و شکوفایی علمی و فرهنگی
 
• اهتمام به تحقق جنبش نرم افزاری تولید علم به منظور ارتقاء سطح دانش، و توسعه علم گرایی به عنوان گفتمان فرهنگی مسلط در دانشگاه ها
 
 
آدرس : تهران خیابان حافظ خیابان شهید سرهنگ سخایی بعد از تقاطع ۳۰ تیر شماره ۵۶
کد پستی : ۱۱۳۶۸۱۳۵۱۸
تلفن : ۵-۶۶۷۳۳۴۰۱
نمابر : ۶۶۷۲۸۰۰۰
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه هنر می باشد. طراحی وب سایت : A.C.A Co .