آدرس دانشکده معماری و شهرسازی :
 
کرج،  کرج،  میدان آزادگان ، خیابان مطهری ، بلوار نبوت ، خیابان بوعلی غربی ، دانشگاه هنر
 
تلفن : ۳۲۵۱۱۰۱۲( ۰۲۶)، داخلی دانشکده  ۲۸۱
 
تلفکس:   ۳۲۵۳۰۰۰۹ ( ۰۲۶)
 
کد پستی : ۳۱۴۹۹۶۹۴۱۱  
 
 
مرکزتلفن مجموعه پردیس کرج  :  ۹ - ۳۲۵۱۹۹۳۶ (۰۲۶ ) 
 
دفترمعاونت پژوهشی                     ۳۲۵۱۸۸۳۴ (۰۲۶ )                   داخلی         ۲۶۲
دفتر معاونت آموزشی                    ۳۲۵۲۳۸۳۸ (۰۲۶ )                   داخلی         ۲۸۵
دفتر گروه شهرسازی                    ۳۲۵۴۷۸۵۲ (۰۲۶ )                   داخلی         ۲۷۱
دفتر گروه معماری                        ۳۲۵۱۸۸۳۵(۰۲۶ )                   داخلی         ۲۷۹
سرپرست آموزش دانشکده               ۳۲۵۲۳۹۳۹(۰۲۶ )                    داخلی         ۲۵۹
کارگاه طراحی معماری داخلی            ۳۲۵۰۳۶۱۹( ۰۲۶)                    داخلی         ۲۳۵ 
 
آدرس : تهران خیابان حافظ خیابان شهید سرهنگ سخایی بعد از تقاطع ۳۰ تیر شماره ۵۶
کد پستی : ۱۱۳۶۸۱۳۵۱۸
تلفن : ۵-۶۶۷۳۳۴۰۱
نمابر : ۶۶۷۲۸۰۰۰
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه هنر می باشد. طراحی وب سایت : A.C.A Co .