وظایف دفتر بودجه
 
انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه
برنامه ریزی، تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجه سالیانه مطابق با اولویتهای دانشگاه
همکاری با مدیران و روسای واحدهای دانشگاه در امر تهیه و تنظیم بودجه
جمع آوری بودجه های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات مورد پیشنهاد
تلفیق و تنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدفهاو خط مشی کلی دانشگاه
نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها
دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی
ابلاغ بودجه مصوب به هریک از واحدها و تخصیص اعتبارات مصوب در دوره های سه ماهه به واحدهای دانشگاه
نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ای بر حسب فعالیت و برنامه های اجرائی دانشگاه و نظارت بر اجرای بودجه واحدها
بررسی و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارات جاری و عمرانی با وزارت متبوع
بررسی و مبادله موافقتنامه های مربوط به فعالیت های عمرانی با سازمان برنامه و بودجه
 
آدرس : تهران خیابان حافظ خیابان شهید سرهنگ سخایی بعد از تقاطع ۳۰ تیر شماره ۵۶
کد پستی : ۱۱۳۶۸۱۳۵۱۸
تلفن : ۵-۶۶۷۳۳۴۰۱
نمابر : ۶۶۷۲۸۰۰۰
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه هنر می باشد. طراحی وب سایت : A.C.A Co .