فرم تسویه حساب دانشجویان کارشناسی ارشد جهت برگزاری جلسه قضاوت پایان نامه ►دریافت فایل
 
شیوه نامه تنظیم و تألیف پایان نامه (کارشناسی ارشد ـ دکترا)   ►دریافت فایل
 
فرم تسویه حساب دانشجویان دکترا جهت برگزاری جلسه قضاوت رساله ►دریافت فایل
 
کاربرگ درخواست تصویب موضوع پایان نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد   ►دریافت فایل
 
کاربرگ درخواست تصویب موضوع رساله دوره دکتری  ►دریافت فایل
 
درخواست صدور مجوز برگزاری جلسه پیش دفاع رساله دوره دکتری  ►دریافت فایل
 
درخواست صدور مجوز آزمون جامع دوره دکتری  ►دریافت فایل
 
فرم تعیین نمره مقاله مستخرج از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۲ و بعد  ►دریافت فایل
 
برگ درخواست تغییر نمره  ►دریافت فایل
 
فرم تسویه حساب دوره کارشناسی  ►دریافت فایل
 
فرم تقاضای سنوات از کمیسون بررسی موارد خاص ( مخصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی)  ►دریافت فایل
 
فرم تقاضای سنوات از کمیسیون بررسی موارد خاص ( مخصوص دانشجویان کارشناسی)  ►دریافت فایل
 
فرم تقاضای مرخصی تحصیلی  دریافت فایل 
 
فرم درخواست ادامه تحصیل به عنوان دانشجوی میهمان از پردیس فارابی به دانشکده های دانشگاه هنر  ►دریافت فایل
 
فرم درخواست ادامه تحصیل به عنوان دانشجوی میهمان از دانشکده های دانشگاه هنر به پردیس فارابی  ►دریافت فایل
 
فرم درخواست موارد شورایی  ►دریافت فایل
 
 
آدرس : تهران خیابان حافظ خیابان شهید سرهنگ سخایی بعد از تقاطع ۳۰ تیر شماره ۵۶
کد پستی : ۱۱۳۶۸۱۳۵۱۸
تلفن : ۵-۶۶۷۳۳۴۰۱
نمابر : ۶۶۷۲۸۰۰۰
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه هنر می باشد. طراحی وب سایت : A.C.A Co .