دکتر سید محسن هاشمی ( معاون فرهنگی و اجتماعی )
 
 
عضو هیات علمی دانشگاه هنر تهران. دانشکده سینما و تئاتر. گروه سینما.
مرتبه علمی: 
استادیار پایه ۱۸
 
سوابق تحصیلی : 
 
 دیپلم : علوم تجربی – دبیرستان ابن یمین -  سبزوار (۱۳۶۴)                                       
لیسانس فنی : سینما - گرایش فیلمبرداری- دانشگاه هنر - تهران- (۱۳۷۰) 
فوق لیسانس : پژوهش هنر- دانشگاه تربیت مدرس - تهران - (۱۳۷۷)
دکتری: پژوهش هنر- دانشگاه هنر – تهران- (۱۳۸۵) 
 
سوابق شغلی :   
 
مدیر عامل شرکت تبلیغاتی «هور» (۱۳۷۲- ۱۳۷۶)
مدیر هنری شرکت «گل شهر» شهرداری تهران (۱۳۷۴ تا ۱۳۷۵)
مدرس دروس تخصصی عکاسی- دانشگاه آزاد اسلامی (۱۳۷۴ – ۱۳۸۵)
مدرس دروس تخصصی  سینما- دانشکده سینما تئاتر- (از ۱۳۷۷...........)
عضو هیئت علمی گروه سینما- دانشکده سینما تئاتر- (از ۱۳۷۸...........)
معاون آموزشی و پژوهشی- دانشکده سینما و تئاتر (۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰)
معاون دانشجویی و فرهنگی- دانشگاه هنر (۱۳۸۰ تا۱۳۸۴)
مدیر دفتر استعدادهای درخشان- دانشگاه هنر ( از ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷)  
معاون آموزشی و پژوهشی -دانشکده سینما و تئاتر ( از ۱۳۸۹تا ۱۳۹۳)   
معاون فرهنگی و اجتماعی  - دانشگاه هنر (از ۱۳۹۴........)
سوابق علمی:
عضو شورای آموزشی - دانشگاه هنر ( از ۱۳۷۸ تا 1۱۳۸۰)
عضو شورای پژوهشی - دانشگاه هنر ( از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰)
عضو شورای تخصصی گروه سینما- دانشگاه هنر (1378تا..........)
پژوهشگر بخش سینمایی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (1377 تا.........)
عضو شورای فرهنگی - دانشگاه هنر (از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴)
دبیر بخش فرهنگی - جشنواره بین المللی تئاتر اکو (۱۳۸۲)
دبیر علمی - همایش بین المللی "سینما ومعنویت" - دانشگاه هنر (۱۳۸۵)
عضو کمیسیون تخصصی - برنامه ریزی وتالیف رشته سینما وزارت آموزش وپرورش ( ازسال  ۱۳۸۶ به بعد )    
نماینده تحصیلات تکمیلی - دانشگاه هنر در شورای تخصصی گروه سینما  ( از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴) 
عضو هیئت انتخاب بخش بین الملل - بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران (۱۳۹۰)
مدیر کارگروه - محور دوم در کمیته علمی همایش قدرت ملی در آیینۀ هنرهای نمایشی (مهر ۱۳۹۲)
مشاور انجمن علمی سینما - دانشگاه هنر (۱۳۹۲- ۱۳۹۳ )
مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر . گروه سینما – دانشگاه هنر(۱۳۹۰ – ۱۳۹۳)
دبیر کمیته ارتقای اعضای هیات علمی - دانشکده سینما وتاتر (۱۳۹۱ - ۱۳۹۳)
عضو کمیته علمی بررسی توانایی علمی متقاضیان جذب هیات علمی - دانشگاه هنر(شهریور و بهمن ۱۳۹۱)
عضو کمیته علمی همایش قدرت ملی در آیینه هنرهای نمایشی. دانشگاه هنر(خرداد ۱۳۹۳)
عضو کمیته راهبردی دانشگاه هنر (از آبانماه ۱۳۹۳
)
موفقیت ها:
 
کسب مقام اول در مسابقات عکاسی و قصه نویسی شهرداری تهران- (۱۳۷۱). 
کسب مقام دوم مسابقات قصه و نمایشنامه نویسی دانشجویان سراسر کشور- شیراز (۱۳۶۶)
کسب مقام دوم در جشنواره بین المللی فیلم رشد (۱۳۷۲)
دانشجوی رتبه اول دانشکده هنر «دانشگاه تربیت مدرس» ( ۱۳۷۷)  
 
فعالیت های  سینمایی: 
 
فیلمبردار فیلم ۱۶ میلی متری «گل زرد» - دانشگاه هنر- (۱۳۶۸)
کارگردان فیلم مستند ماکروفتوگرافی « برگخوار نارون» (۱۳۷۱)
کارگردان فیلم مستند «ملیله کاری» - شبکه جهانی جام جم- (۱۳۷۶)
کارگردان فیلم مستند «میناکاری» - شبکه جهانی جام جم- (۱۳۷۶)
 
تالیف کتاب:
 
از ذهنیت تا عینیت در سینما-  انتشارات آهوان- (۱۳۷۸)
" شاهنامۀ فردوسی – پی کاوی ها و پاسخ های محتمل" انتشارات نیلوفر (۱۳۸۹)
" فردوسی و هنر سینما" نشر علم (۱۳۹۰)
"معرفت شناسی سینمای دینی" (با همکاری دکتر مصطفی گلکار و دکتر سید محمد علی دیباج) نشر حامیم -  ۱۳۹۳
 
 
مقاله:
"نگاهی به تاریخ سینمای ایران" – پیام یونسکو شماره ۳۶۵ -  دیماه ۱۳۸۲       
" ضرورت اقتباس از شاهنامه در تلویزیون" به سفارش فرهنگستان هنر ۱۳۸۵
"کارکرد سینمایی جلوه های صوتی در شاهنامه" – فصلنامه هنر – شماره۷۵- بهار۱۳۸۷
" ملاحظاتی پیرامون شاهنامه، سینماو تلویزیون"- فصلنامه هنر – شماره ۷۷- پاییز۱۳۸۷
" مقابله سینما و قوانین اجتماعی" – فصلنامه هنر واندیشه – شماره۲ – پاییز۱۳۸۸
" جستجوی مکاتب اخلاقی در هنر سینما" – فصلنامه هنر و اندیشه- شماره ۳ – زمستان ۱۳۸۸
" خشونت های سرخ سینمایی و فرشتگان سفید ..." – فصلنامه هنر و اندیشه- شماره ۴ – بهار ۱۳۸۹
" رد پای طریقت معنوی در هنر خوشنویسی" – فصلنامه بیناب – پاییز۱۳۸۹
گفتار روی تصویر و بررسی کارکردهای آن – نشریه علمی پژوهشی نامه هنرهای نمایشی و موسیقی- بهار ١٣٩٠
سینمای جدید کره جنوبی. نشریه هنرهای زیبا- پاییز و زمستان١٣٩٠
"پذیرش دانشجوی هنرهای نمایشی، با توجه به توسعه یافتگی کشور میزبان " اولین همایش ملی آموزش عالی هنر – آذر ۱۳۹۱
موسیقی افتتاحیه در سینما - نشریه علمی پژوهشی نامه هنرهای نمایشی و موسیقی- زمستان ١٣٩١
نگره های شکل گرا و کارکردی در طراحی و تحلیل صدای فیلم. نشریه علمی پژوهشی نامه هنرهای نمایشی - زمستان- ۱۳۹۲
"بود و نمود قدرت ملی در ادبیات ایران" نخستین همایش ملی علمی سینمای مقاومت- مهرماه۱۳۹۳
" قدرت ملی اعتدالگرا در ادبیات منثور ایران" مجموعه مقالات همایش ملی اعتدال – آبانماه ۱۳۹۳
"استفاده از ادبیات تطبیقی در مباحث معرفت شناختی" مجموعه مقالات همایش بین المللی ادبیات تطبیقی. دانشگاه تهران. بهمن ۱۳۹۳
"کمیّت و کیفیّت درعرصۀ تولیدات فرهنگی و هنری " مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت ، فرهنگ و توسعه - اردیبهشت۱۳۹۴
 
طرح  تحقیقاتی: (پایان یافته)  
 
  مجری طرح تحقیقاتی تدوین دروس نظری و عملی رشته کارگردانی سینما- معاونت سینمایی وزارت ارشاد - ۱۳۷۹
مجری طرح تحقیقاتی بازنگری شیوه های تدریس سینما در دانشکده های معتبر جهان- دانشگاه هنر- ۱۳۸۲
مجری طرح تحقیقاتی تبیین سیاستهای کلی نظام در حوزۀ هنرهای نمایشی و سینما – مجمع تشخیص مصلحت نظام – ۱۳۸۹
مجری طرح تحقیقاتی بازنگری شیوۀ پذیرش دانشجو برای رشته های سینما و تأتر در ۱۰ کشور جهان – سازمان سنجش آموزش عالی کشور- ۱۳۹۲
 
سمینار و سخنرانی:  
 
نظام تولید فیلم در کشورهای در حال توسعه- کارگاه آموزشی(Work Shop)- اردبیل- (مهرماه ۱۳۷۹) 
بررسی سیر تاریخی صد سالۀ سینما- سخنرانی-  مشهد مقدس-( آبان ۱۳۷۹)
زیبایی شناسی در هنرهای دراماتیک- کارگاه آموزشی (Work Shop)- گرگان-( مردادماه ۱۳۸۰)
سینما و گفتگوی تمدن ها- سخنرانی -  دانشگاه شیراز-( اردیبهشت ۱۳۸۰)
سینمای صامت تحلیل مجموعه فیلم -  شبکه ۴ سیما – ( تابستان ۱۳۸۵)
سینما چهار  تحلیل ونقد۸ فیلم از مجموعۀ  سینما ۴ -شبکۀ ۴ سیما  - (تابستان ۱۳۸۵ )
سینمای روز جهان – مقاله و سخنرانی برای هفتۀ پژوهش- دانشگاه هنر-( دیماه ۱۳۸۵ )
سینمای مستند ، معنویت فراموش شده – مقاله و سخنرانی- دانشگاه هنر –( دیماه ۱۳۸۵)
فرهنگ رضوی و سینمای معنوی-  مقاله وسخنرانی -  دانشگاه همدان ( آبان ۱۳۸۶)
تصاویر و  اصوات سینمایی شاهنامه – سخنرانی – دانشکده سینما وتئاتر – دانشکاه هنر (آذر ۱۳۸۷)
تدوین سینمایی شاهنامه – سخنرانی – دانشکده سینما وتئاتر – دانشکاه هنر (آذر ۱۳۸۷)
رویکرد اخلاق گرایانه به سینمای تام تیکور – سخنرانی –– دانشکاه هنر (آذر ۱۳۸۷)
سلولوئید وسیمان ( بررسی تأثیرات متقابل سینما و شهرنشینی بریکدیگر) سخنرانی- دانشگاه هنر -  آذر۱۳۸۸
مقدمه ای بر تاریخ سینمای جهان  - کارگاه آموزشی (Work Shop)-سازمان تبلیغات اسلامی- مشهد- خرداد۳۸۹
شاهنامه فردوسی و چهار شکل تدوین سینمایی (سخنرانی در پژوهشکده فرهنگ هنر وارتباطات) خرداد ۱۳۸۹
سینما و زیبایی های اخلاقی (سخنرانی در سرای اهل قلم) مرداد۱۳۸۹
آسیب شناسی آموزش سینما در ایران (سخنرانی در پژوهشکده فرهنگ هنر وارتباطات) مهر۱۳۸۹
ردیابی تصاویر ایستا و پویا در شعر حافظ (سخنرانی درموزه و کتابخانه ملک) مهر۱۳۸۹
اسطوره و سینما (سخنرانی و نقد کتاب در سرای اهل قلم) آذر۱۳۹۰
سینمای شهر ستیز(سخنرانی در دانشکده سینما و تئاتر – دانشگاه هنر) اذر ۱۳۹۰
سینما وعشق (سخنرانی در سرای اهل قلم) دیماه۱۳۹۰
بررسی نسبت میان نیکویی در اسلام و هنر سینما (سخنرانی در موزه هنرهای معاصر) آبان ١٣٩٠
بررسی امکانات ارتباطی میان سینما و موسیقی (سخنرانی در دانشکده موسیقی – دانشگاه هنر) اسفند ١٣٩٠
مطالعه تطبیقی نحوۀ پذیرش دانشجو در رشته های سینما و تاتر در۱۰ کشور جهان. همایش ملی آموزش عالی هنر. آذر ۱۳۹۱
جستجوی جلوه های نمایشی قدرت ملی در ادبیات منثور ایران. پژوهشکده وزارت دفاع اردیبهشت ۱۳۹۲ و دانشگاه هنر. آذر۱۳۹۲
بررسی روابط ممکن بین سینما و عکاسی. (سخنرانی) . دانشگاه هنر. دانشکده هنرهای تجسمی..۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
بررسی روابط ممکن بین سینما و نقاشی. (کارگاه آموزشی) . دانشگاه هنر. دانشکده هنرهای تجسمی .. ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
سلولویید و سینما. جستجوی روابط متقابل سینما، معماری و شهر.(سخنرانی) دانشگاه هنر. دانشکده معماری. ۱۸ آذر۱۳۹۳
جستجوی سینما در ادبیات کهن ایران . (مجموعه درس گفتارها) دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران. آذر تا دیماه ۱۳۹۳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آدرس : تهران خیابان حافظ خیابان شهید سرهنگ سخایی بعد از تقاطع ۳۰ تیر شماره ۵۶
کد پستی : ۱۱۳۶۸۱۳۵۱۸
تلفن : ۵-۶۶۷۳۳۴۰۱
نمابر : ۶۶۷۲۸۰۰۰
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه هنر می باشد. طراحی وب سایت : A.C.A Co .