لينک هاي مرتبط با اين بخش
 معاونت آموزشی
 مدیریت ها
 اخبار و اطلاعیه های مدیریت تحصیلات تکمیلی
 آشنایی با معاون آموزشی
 نمودارسازمانی
 تقویم آموزشی
 انجمن دانش آموختگان
 آیین نامه ها و دستورالعمل ها
 تماس با معاونت آموزشی
 دفتر امور دانشجویان استعداد درخشان
 گروه آموزشی دروس عمومی
 گروه آموزشی معارف اسلامی
 فرم های آموزشی
 معاونت دانشجویی
 آشنایی با معاون دانشجویی
 نمودار سازمانی معاونت دانشجویی
 مدیریت امور دانشجویی
 اداره رفاه دانشجویان
 اداره تغذیه
 اداره خوابگاه ها
 واحد پشتیبانی
 اداره تربیت بدنی
 واحد آموزش
 واحد فوق برنامه
 سرپرستی فضاهای ورزشی
 مرکزمشاوره،بهداشت و درمان
 تماس با معاونت دانشجویی
 کمیسیون موارد خاص
 شوراهای انضباطی دانشجویان
 معاونت فرهنگی و اجتماعی
 معاون فرهنگی و اجتماعی
 امور فرهنگی و اجتماعی
 مدیریت تشکل ها و انجمن های علمی
 نشریات فرهنگی و هنری
 نشریه ساتراپ
 نشریه هور
 مرکز کارآفرینی
 تماس با معاونت فرهنگی و اجتماعی
 تاریخه و اهداف :
 مرکز آموزش های آزاد دانشگاه هنر
 معاونت پژوهشی و فناوری
 آشنایی با معاون
 نمودارسازمانی
 مدیریت پژوهشی
 انتشارات
 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
 معرفی کتب برتر و تقدیر شده
 دریافت فرم های اطلاعات پژوهشی وفناوری
 سیاست ها و راهکار ها
 لینک های مرتبط
 تماس با معاونت
 اخبار و اطلاعیه ها
 آیین نامه ها و مقررات
 معاونت اداری و مالی
 آشنایی با معاون
 مدیریت امور اداری
 رییس اداره کارگزینی
 مدیریت امور مالی
 تماس با معاونت اداری و مالی
آدرس : تهران خیابان حافظ خیابان شهید سرهنگ سخایی بعد از تقاطع ۳۰ تیر شماره ۵۶
کد پستی : ۱۱۳۶۸۱۳۵۱۸
تلفن : ۵-۶۶۷۳۳۴۰۱
نمابر : ۶۶۷۲۸۰۰۰
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه هنر می باشد. طراحی وب سایت : A.C.A Co .