...دریافت فرم ها و جداول اطلاعاتی مرتبط با معاونت پژوهشی ، آیین نامه ها و

شرح فایل 

 فایل PDF

فایل Doc

فرم اطلاعاتی طرح های پژوهشی خُرد

دریافت فایل

دریافت فایل

فرم اطلاعاتی طرح های پژوهشی میانه - کلان

دریافت فایل

دریافت فایل

فرم تکمیل اطلاعات سامانه پژوهشی (ساعد)

دریافت فایل

دریافت فایل

فرم اطلاعات طرحهای پژوهشی اعضاء هیات علمی

 

دریافت فایل

فرم اطلاعات طرحهای پژوهشی دانشجویی

 

دریافت فایل

 
فرم پیشنهاد طـــــرح پـــژوهشی (میانه ـ کلان)                                                                     دریافت فایل
 
فرم پیشنهاد طرح پژوهشی خرد                                                                                      دریافت فایل
 
مصوبه هیأت امناء ( تعرفه طرح های پژوهشی)                                       دریافت فایل
 
 
 
 
آدرس : تهران خیابان حافظ خیابان شهید سرهنگ سخایی بعد از تقاطع ۳۰ تیر شماره ۵۶
کد پستی : ۱۱۳۶۸۱۳۵۱۸
تلفن : ۵-۶۶۷۳۳۴۰۱
نمابر : ۶۶۷۲۸۰۰۰
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه هنر می باشد. طراحی وب سایت : A.C.A Co .