اداره تغذیه :
 
اداره تغذیه دانشگاه از زیر مجموعه های مدیریت دانشجویی می¬باشد که هدف آن تامین غذای دانشجویان و نظارت علمی بر کیفیت و کمیت آن می باشد. 
از آنجایی که امر تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذا به وسیله بخش خصوص انجام می شود. این اداره عهده نظارت و فرآیند تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان برای وعده های غذایی صبحانه، ناهار و شام با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و بهداشتی با هدف تامین بخشی از نیازهای معیشتی دانشجویان می باشد. رزرو و توزیع غذا در رستوران ها و خوابگاه ها از طریق سیستم اتوماسیون تغذیه انجام می پذیرد. اداره تغذیه تحت نظارت معاونت و زیرمجموعه مدیر دانشجویی می باشد.
 
شرح وظایف اداره تغذیه:
 
نظارت بر حسن انجام مأموریت امور رستوران های دانشگاه.
نظارت بر حسن تهیه، طبخ و توزیع غذا در محل سلف سرویس و خوابگاه های تحت پوشش.
نظارت بر حسن انجام امور بهداشت پرسنل و محیط های طبخ و توزیع غذا. 
نظارت ادواری و مستمر بر تهیه و ارائه کارت بهداشتی پرسنل در امر تهیه غذا.
نظارت بر حسن عملکرد سردخانه ها، انبارها و تأسیسات فنی مربوط. 
نظارت بر حسن عملکرد سیستم اتوماسیون تغذیه.
انجام تمهیدات لازم به منظور تأمین وسایل اولیه بوفه ها و رستوران ها در قالب اعتبارات تخصیصی. 
تبیین و تهیه برنامه غذایی متناسب با فصول سال منطبق با استانداردهای علمی.
تبیین مأموریت و نظارت مستمر بر حسن اجرای فرامین در رستوران ها.
تنظیم صورت وضعیت های مالی اداره تغذیه.
انجام مطالعات و پژوهش های لازم به منظور اجرای بهینه اهداف و مأموریت مدیریت خدمات دانشجویی.
بررسی نیازهای سیستمی و تغذیه ای و ارائه پیشنهاد برای تغییرات لازم.
آموزش متدهای جدید مرتبط با امور تغذیه در سطح عمومی یا اختصاصی.
انجام مکاتبات اداری و گزارش های ویژه به منظور طرح وضعیت امر تغذیه.
انجام سایر امور محوله از سوی مدیر خدمات دانشجویی.
 
 
شرح وظایف مسئول سلف سرویس  و  اپراتور:
 
توضیح فرآیند صدور، تحویل و استفاده از کارت تغذیه و رزرو غذا از طریق سیستم اتوماسیون (به دانشجو).
نظارت مستمر بر حسن عملکرد سیستم اتوماسیون ( مستقیم یا غیرمستقیم ) با هماهنگی واحد رایانه. 
ارائه گزارش عملکرد نیازها به رئیس اداره تغذیه
نظارت بر حسن تهیه، طبخ و توزیع غذا در محل سلف سرویس.
نظارت بر حسن انجام امور بهداشت پرسنل و محیط های طبخ و توزیع غذا. 
نظارت ادواری و مستمر بر تهیه و ارائه کارت بهداشتی پرسنل رستوران.
نظارت بر حسن عملکرد سردخانه، انبار و تأسیسات فنی مربوط. 
حفظ و حراست از اموال و نظارت بر حسن استفاده از وسایل رستوران.
انجام مکاتبات اداری و گزارش های ویژه به منظور طرح وضعیت امر تغذیه. 
تنظیم گزارش و انعکاس خواسته های دانشجویان در امر تغذیه.
تنظیم و ارائه گزارش آمار هفتگی تغذیه.
پیش بینی و برآورد نوع و مقدار مواد اولیه برای پخت و تهیه غذا متناسب با برنامه تنظیمی.
پیش بینی و برآورد لوازم، وسایل و تجهیزات مورد نیاز آشپزخانه جهت پخت و تهیه غذا.
پیگیری تامین و آماده سازی مواد اولیه غذایی جهت پخت و تهیه غذا.
نظارت بر پخت و تهیه انواع غذاها، سالاد، دسر و سایر خوراکی ها طبق برنامه تنطیمی.
تهیه برنامه کاری و نظارت بر کار آشپزان و کمک آشپزان در تهیه مقدمات پخت و آماده سازی غذا.
راهنمایی و نظارت مستمر بر کار کارگران در شستشو و نظافت لوازم و وسایل آشپزخانه و ظروف و مراعات اصول بهداشتی و حمل و نقل مواد اولیه و سایر وسایل.
بررسی مواد اولیه غذا از نظر کیفیت و مرغوبیت.
تنظیم برنامه غذایی روزانه و انعکاس در سیستم اتوماسیون تغذیه.
کنترل و فروش فیش های غذا و واریز وجوهات مالی به حساب وفق مقررات مربوط.
پیگیری و هماهنگی تامین غذا برای میهمانان حسب نیاز و با دستور مقام مافوق.
نظارت بر عملکرد پیمانکاران طرف قرارداد تهیه، تامین و توزیع غذا.
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.
 
 
 
 
آدرس : تهران خیابان حافظ خیابان شهید سرهنگ سخایی بعد از تقاطع ۳۰ تیر شماره ۵۶
کد پستی : ۱۱۳۶۸۱۳۵۱۸
تلفن : ۵-۶۶۷۳۳۴۰۱
نمابر : ۶۶۷۲۸۰۰۰
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه هنر می باشد. طراحی وب سایت : A.C.A Co .