معرفی مدیر گروه: 

دکتر محمد رضا رحیم زاده (مدیر گروه معماری)
استادیار
دکتری معماری (دانشگاه تهران)
آدرس ایمیل: m.rahimzadeh@art.ac.ir
 
 
اعضای هیأت علمی:
 
 
مهندس محمود ارژمند
مربی ( دانشجوی دوره دکتری )
کارشناسی ارشد معماری( دانشگاه تربیت مدرس )
آدرس ایمیل : arzhmand@art.ac.ir
 
 
 
دکتر نادیه ایمانی   
دانشیار
دکتری معماری( دانشگاه تهران )
آدرس ایمیل:  imani@art.ac.ir
 
 
 
دکتر سید بهشید حسینی   
دانشیار
دکتری معماری (دانشگاه تهران )
آدرس ایمیل: Behshid_hosseini@yahoo.com   و    Behshid_hosseini@art.ac.ir
 
 
 
دکترعلی اکبرحیدری 
استادیار
دکتری عمران گرایش عمران ( دانشگاه واترلو کانادا )
آدرس ایمیل: heidari@art.ac.ir
 
 
 
مهندس اکبر دبستانی  
مربی 
کارشناسی ارشد معماری داخلی(دانشگاه هنر)
 آدرس ایمیل: dabestani@art.ac.ir
 
 
 
 
دکتر محمد رضا رحیم زاده 
استادیار
دکتری معماری (دانشگاه تهران)
آدرس ایمیل: m.rahimzadeh@art.ac.ir
 
 
 
مهندس نوشین ضیا شهابی 
مربی 
کارشناسی ارشد معماری داخلی (دانشگاه هنر)
آدرس ایمیل :  n.ziashahabi @art.ac.ir
 
 
 
دکتر مریم طباطبائیان 
استادیار
دکتری آموزش هنر ـ روانشناسی محیط (دانشگاه ایالتی اورگان )
آدرس ایمیل : tabatabaian@art.ac.ir
 
 
 
مهندس آزاده فرزاد پور 
مربی 
کارشناسی ارشد معماری داخلی (دانشگاه هنر)
آدرس ایمیل : a.farzadpour@art.ac.ir
 
 
 
دکتر مهسا فلاح نیا 
استادیار
دکتری معماری (دانشگاه آزاد اسلامی)
آدرس ایمیل:   fallahnia@art.ac.ir
 
 
 
دکتر ریما فیاض
دانشیار
دکتری تکنولوژی معماری ( دانشگاه تهران )
آدرس ایمیل : fayaz@art.ac.ir
 
 
 
دکتر مصطفی کیانی 
دانشیار
دکتری معماری گرایش تئوری وتاریخ (دانشگاه تهران )
آدرس ایمیل :  kiani@art.ac.ir
 
 
 
دکتر محمد حسین محمودی ساری
استادیار
دکتری مدیریت پروژه و ساخت (دانشگاه تهران)
آدرس ایمیل: mahmoudi@art.ac.ir
 
 
 
دکترعلیرضا مستغنی 
استادیار
دکتری معماری( دانشگاه شهید بهشتی)
آدرس ایمیل: mostaghni@art.ac.ir
 
 
 
دکتر منوچهر معظمی 
استادیار
دکتری معماری(دانشگاه تهران)
آدرس ایمیل: m.moazzemi@art.ac.ir
 
 
 
دکتر آرزو منشی زاده 
استادیار
دکتری معماری (دانشگاه گرونوبل فرانسه)
آدرس ایمیل: a.monshizade@art.ac.ir
 
 
 
 
دکتر مجتبی مهدوی نیا 
استادیار
دکتری معماری (دانشگاه علم و صنعت ایران)
آدرس ایمیل: mahdavinia@art.ac.ir
 
 
 
آدرس : تهران خیابان حافظ خیابان شهید سرهنگ سخایی بعد از تقاطع ۳۰ تیر شماره ۵۶
کد پستی : ۱۱۳۶۸۱۳۵۱۸
تلفن : ۵-۶۶۷۳۳۴۰۱
نمابر : ۶۶۷۲۸۰۰۰
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه هنر می باشد. طراحی وب سایت : A.C.A Co .