۱- راهنمای طراحی منظر در شهر، دکتر میترا حبیبی، تالیف،۱۳۹۴
۲- فرایند حرفه ای شدن در معماری داخلی، دکتر مصطفی کیانی ،ترجمه، ۱۳۹۳
۳- مراکز شهری، از مبانی تا راهنماهای طراحی شهری، دکتر امیر شکیبامنش، ۱۳۹۳ تالیف،
۴- معماری سطوح، دکتر مصطفی کیانی، ترجمه،۱۳۹۲
۵- مشارکت عمومی ،دکتر ناصربرک پور، ترجمه، ۱۳۹۲
۶- زندگی اجتماعی در فضاهای شهری کوچک، دکتر میترا حبیبی،تالیف ،۱۳۹۲
۷- تکنیک های مشارکت شهروندان در برنامه ریزی و مدیریت شهری‏‎ ‏‎(انتشارات آستان قدس رضوی)، دکتر ناصربرک پور، تالیف، ۱۳۹۱
۸- قوانین مالک ومستاجر، دکتر میترا حبیبی،تالیف،۱۳۹۰
۹- مبانی طراحی سایبان های ثابت در پهنه های مختلف اقلیمی ایران،دکترریما فیاض،تالیف، ۱۳۸۹
۱۰- مدیریت و حکمروایی شهری، دکترناصر برک پور،ترجمه، ۱۳۸۸
۱۱- مرفولوژی  شهری، دکترعلی اشرفی، ترجمه، ۱۳۸۸
۱۲- مکانهای عمومی و فضاهای شهری، دکترفریبا قرایی  و دکتر مهشید شکوهی، ترجمه، ۱۳۸۸
۱۳- سوال برای مدیران کارگاه، مهندس  محمد حسین محمودی،تالیف، ۱۳۸۸
۱۴- کلید واژه قرارداد های عمرانی، مهندس  محمد حسین محمودی،تالیف، ۱۳۸۸
۱۶- استاندارد بیمارستان ایمن  جلد ۱ تا ۵، دکتر سید بهشید حسینی، تالیف، ۱۳۸۸
۱۷- روشهای تحلیلی استاندارد های برنامه ریزی و طراحی شهری، دکترپروین پرتوی ، ترجمه، ۱۳۸۸
۱۷- آفرینش مرکز شهری سرزنده، دکتر امیر شکیبا منش( مشترک با دکتر مصطفی بهزاد فر)، ترجمه، ۱۳۸۸
۱۸- پدیدار شناسی مکان،دکتر پروین پرتوی ، تالیف، ۱۳۸۷
۱۹- گونه شناسی فضا در شهرسازی، دکترمهشید شکوهی، ترجمه، ۱۳۸۷
۲۰- طرحهای توسعه، دکترناصر برک پور، ترجمه، ۱۳۸۷
۲۱- ده کتاب معماری، دکترریما فیاض،ترجمه، ۱۳۸۷
۲۲- گرافیک های طراحی شهری، دکتر امیر شکیبا منش، ترجمه، ۱۳۸۷
۲۳- شهرنشینی در جهان سوم منظر جدید، دکترفریبا قرایی،ترجمه، ۱۳۸۷
 

 

آدرس : تهران خیابان حافظ خیابان شهید سرهنگ سخایی بعد از تقاطع ۳۰ تیر شماره ۵۶
کد پستی : ۱۱۳۶۸۱۳۵۱۸
تلفن : ۵-۶۶۷۳۳۴۰۱
نمابر : ۶۶۷۲۸۰۰۰
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه هنر می باشد. طراحی وب سایت : A.C.A Co .