توضیحات و اقدامات انجام شده:

 

تدوین برنامه راهبردی

از اواخر تابستان سال ۱۳۹۳ و پس از حضور مدیریت جدید، دفتر طرح و برنامه دانشگاه مأموریت یافت تا ضمن تجهیز دفتر، فرآیند تهیه برنامه را تدوین نماید. دفتر برنامه راهبردی دانشگاه با رویکرد جدید به سرعت گام های اساسی را جهت پیشبرد برنامه برداشته و طبق برنامه مقرر گردید کمتر از یک سال برنامه راهبردی دانشگاه (افق ۱۴۰۴) تهیه گردد.
 
به منظور دستیابی به این هدف از دانسته ها و تجربیات متخصصین داخل و خارج از دانشگاه کمک گرفته شد و متعاقب آن ضمن ارائه مدل مفهومی مشخص و با نگرش درگیر نمودن مدیران دانشگاه در تصمیم گیری و تصمیم سازی، جلسات مشترک (نشست های آینده اندیشی) برگزار گردید.
 
پیرو این نشست ها کارگروههای پنجگانه (آموزشی، پژوهشی و روابط بین الملل، دانشجویی و فرهنگی، توسعه عمرانی، پشتیبانی و بودجه) به صورت تخصصی به ارتقاء نشست ها و تدوین راهبردها و برنامه ها اقدام کرده اند. در این مورد مجموعاَ ۶۰۰ نفر ساعت در ۳۰ جلسه (جلسات برنامه ریزی راهبردی، جلسات بازنگری تشکیلات، جلسات طرح راهبردی توسعه فیزیکی، جلسات بازنگری طرح توسعه آموزشی دانشکده ها و ...) کارشده است. همچنین در طول ۹ ماه، ۴ نشست آینده اندیشی درچارچوب طرح راهبردی با حضور ریاست دانشگاه و کلیه مدیران ارشد تا سطوح مدیران گروه ها و مدیران ستادی و نیز جناب آقای دکتر فراستخواه مشاور محترم طرح، در خارج و داخل دانشگاه تشکیل گردید.
 
در این نشست های روزانه به طور متوسط در حدود ۴۵ نفر از مدیران دانشگاه حضور فعال داشته اند و مجموعا ۱۴۴۰  نفر ساعت صرف گردید. همچنین میزان کار مجری، مشاورین و همکاران طرح راهبردی نیز مجموعا ۳۰۰۰ نفر ساعت بوده است.
 
 
برنامه های عملیاتی:
 
تجهیز دفتر طرح راهبردی
تشکیل شورای راهبردی و سایر شوراهای ویژه برای پیشبرد برنامه
مکاتبات اداری برای پیگیری اطلاعات و تدوین و ارسال فرم‌های اطلاعاتی و آماری
بررسی و شناخت وضع موجود دانشگاه
مطالعات نظری برنامه و طرح ها و سیاست های فرادست  
همکاری و هماهنگی با مشاور و متخصصان بیرونی طرح
استخراج و پیاده‌سازی اطلاعات مصاحبه‌ها و نشست‌ها
تدوین گزارش مقدماتی از طرح و ارایه به رئیس محترم دانشگاه
برگزاری نشست های آینده‌اندیشی (۳جلسه ) با حضور کلیه مدیران
 
برنامه های آتی:
 
تکمیل برنامه راهبردی و رونمایی از این سند
ارائه طرح های یکساله در قالب برنامه راهبردی دانشگاه
 

 

آدرس : تهران خیابان حافظ خیابان شهید سرهنگ سخایی بعد از تقاطع ۳۰ تیر شماره ۵۶
کد پستی : ۱۱۳۶۸۱۳۵۱۸
تلفن : ۵-۶۶۷۳۳۴۰۱
نمابر : ۶۶۷۲۸۰۰۰
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه هنر می باشد. طراحی وب سایت : A.C.A Co .