آگهی مناقصه خدمات عمومی دانشگاه هنر

۲۷ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۴:۳۰ کد : ۱۱۸۴ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۴۵۹

دانشگاه هنر در نظر دارد خدمات عمومی خود ( شامل امور نظافت و بهداشتی و آبدارخانه و امور فضای سبز و سایر موارد) را در سال 1397-1396 در تهران و کرج  از طریق مناقصه  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

داوطلبان می توانند برای آگاهی از  مشخصات و شرایط مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به مدت 7 روز کاری، در ساعات اداری به امور اداری واقع در تهران – خیابان حافظ - خیابان سرهنگ سخائی بعد از خیابان سی تیر - پلاک 56  مراجعه و با ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال به حساب سیبا به شماره 2177419001000  نزد بانک ملی ایران بنام دانشگاه هنر، اوراق مناقصه را دریافت نمایند .

تذکر: هزینه آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.

                                                                                                                                                                                                                      مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه هنر