دانشگاه هنر تنها دانشگاه جامع هنری کشور است

۲۵ آذر ۱۳۹۶ | ۰۹:۵۷ کد : ۱۴۰۵ اخبار
تعداد بازدید:۸۹۱

 

ارژمند گفت: دانشگاه هنر تنها دانشگاه جامع کشور متشکل از 35 رشته هنری است.  

دکتر محمود ارژمند معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هنر در گفت و گو با خبرنگار ایسنا واحد دانشگاه هنر با اشاره به وظایف و برنامه های معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هنر افزود: معاونت فرهنگی و اجتماعی در بعضی دانشگاه ها با معاونت دانشجویی ادغام شده اما در دانشگاه هنر به علت گسترش دامنه فعالیت های  معاونت مذکور  این اتفاق صورت نگرفت.

این عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر در ادامه بیان کرد: دانشجویان بیشترین قشر مخاطب ما هستند و این معاونت نقش و کار نظارت بر فعالیت های دانشجویان و امر مشاوره فرهنگی و اجتماعی را در دانشگاه را برای آنها ایفاء می کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هنر تصریح کرد: مدیریت فرهنگی در واقع فعالیت های فوق برنامه دانشجویی و نظارت بر این فعالیت ها را در دانشگاه هنر پوشش می دهد، همچنین در این حوزه از ایده های فرهنگی دانشجویان استقبال و حمایت می شود، در بخش انجمن های علمی و کانون های فرهنگی سعی شده است به تعداد رشته ها،  انجمن تشکیل گردد. در این معاونت(23 انجمن علمی دانشجویی، 4 کانون دانشجویی و 9 جشنواره دانشجویی) وجود دارد.

ارژمند گفت: در انجمن های علمی دانشجویی اعضای آن باید دررشته تحصیلی مرتبط با انجمن تحصیل کنند، در کانون های دانشجویی اعضای آن از رشته های مختلف پذیرش می شوند.

ارژمند در پایان خاطر نشان کرد: معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هنر سعی دارد به بخش هایی که به طور متعارف در جامعه در رابطه با مسایل دانشجویان پرداخته نمی شود، بپردازد. همچنین به منظور کاهش بعضی نگرانی های آنان در رابطه با حرفه و رشتۀ تحصیلی زمینه هایی فراهم نماید که تجاربی بدست بیاورند. برگزاری جشنواره ها، نمایشگاه های تخصصی که راهکاری برای تمرین کار جمعی  و کسب تجربه  برای دانشجویان است، از جملۀ آنهاست که می تواند قشر دانشجو  را برای ورود به جامعه آماده کند.