اجرای پژوهشی نمایش «چهار صندوق» بهرام بیضایی در دانشکده علوم نظری

۳۰ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۴:۳۷ کد : ۱۷۹۲ اخبار
تعداد بازدید:۹۹۹

اجرای پژوهشی نمایش «چهار صندوق» استاد بهرام بیضایی به کارگردانی بهرام برخورداری روز سه شنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۱۸ در دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر برگزار شد. پس از این اجرای پژوهشی، دکتر محمدرضا مریدی و دکتر محمد حسین ناصر بخت  پیرامون وجوه نمایشی و جامعه‌شناسانه متن از منظر پژوهشی به بحث و بررسی پرداختند.

در این نشست ضمن اشاره به مقدمه‌ای در پیدایش نمایش‌نامه‌ی چهارصندوق، پیشینه‌های آن در نمایش‌های سنتی و آیینی و منابعی که منجر به نگارش این نمایش‌نامه شدند، مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار گرفت. همچنین جایگاه آن در نمایش‌های سنتی تبیین و با ارجاع به برخی از دیگر آثار این حوزه، مقایسه‌ای ‌میان نمایش‌نامه‌ها و داستان‌های متناظر در ادبیات نمایشی فارسی انجام شد.

«چهار صندوق» از نخستین نمایش‌نامه های بیضایی است که برای اولین بار در سال ۱۳۴۶ در جُنگ «دفترهای زمانه» به چاپ رسید؛ اما به عنوان کتاب مستقل در سال ۱۳۵۸ به وسیلۀ انتشارات روزبهان منتشر شد و بعد از آن نیز چند بار به وسیلۀ انتشارات روشنگران و مطالعات زنان که ناشر انحصاری آثار بیضایی در ایران است، تجدید چاپ شد.