فهرست جدید دانشجویان مشمول جایزه‌های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی ۹۸-۹۷

۰۳ دی ۱۳۹۷ | ۰۹:۱۶ کد : ۲۱۳۲ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۹۵۴

ردیف

نام

نام خانوادگی

کدملی

رشته

مقطع تحصیلی

 1.  

پارسا

انصاری

0022196390

سینما

کارشناسی

 1.  

هنگامه

ملک محمدی

0022638687

سینما

کارشناسی

 1.  

زهرا

انوشیروانی

0022648712

نقاشی

کارشناسی

 1.  

روژانو

عرجونی

0022667148

نقاشی

کارشناسی

 1.  

آذین

دهقان منشادی

0022732705

سینما

کارشناسی

 1.  

بامداد

آقاجانی

0022830723

سینما

کارشناسی

 1.  

نسترن

برزگر زنوز

0022935878

سینما

کارشناسی

 1.  

نیکا

نیک پور

0440811521

سینما

کارشناسی

 1.  

مینو

معصوم زاده

0910186340

سینما

کارشناسی

 1.  

سیدعماد

حسینی فرد

3040524712

سینما

کارشناسی

 1.  

علی

الماسی

4271349267

مجسمه سازی

کارشناسی

 1.  

شکیبا

جمشیدی شادفرد

4311453264

طراحی صنعتی

کارشناسی

 1.  

نونا

یگانگی

2080916221

سینما

کارشناسی