برگزاری جلسه هیات امنا

۱۶ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۷:۱۶ کد : ۲۳ اخبار
تعداد بازدید:۶۶۸
جلسه دوم از دور چهارم هیات امنای دانشگاه هنر در روز یکشنبه مورخ ۹۴/۳/۱۰در محل وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار گردید .
برگزاری جلسه هیات امنا
جلسه دوم از دور چهارم هیات امنای دانشگاه هنر در روز یکشنبه مورخ ۹۴/۳/۱۰ وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار گردید .
در این جلسه ۴۵دستور جلسه مطرح گردید که این تعداد از مجموع فعالیت های ۴ کمیسیون تخصصی تشکیل شده در ماه های پیشین به دست آمده بود.