اطلاعیه برگزاری کارگاه آشنایی با مبانی مدیریت سبز

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۹:۰۱ کد : ۲۴۳۹ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۴۳۰

 

در راستای فعالیتهای کمیته ی فرهنگی و آموزشی شورای راهبردی مدیریت سبز و به منظور افزایش دانش کارکنان و ارتقاء سطح دانشگاه از منظر مدیریت سبز و توسعه پایدار، کارگاه آشنایی با مبانی مدیریت سبز در دانشگاه هنر، با همکاری انجمن علمی معماری و انرژی،  به شرح ذیل برگزار می گردد.

- زمان: دوشنبه 98/02/09 ساعت 13:30 تا 15:30، مکان: پردیس (دانشکده) سینما و تئاتر

- مدرس خانم دکتر لیلا کوکبی، عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی و عضو و ناظر اجرایی در شورای راهبردی مدیریت سبز

 

- زمان: سه شنبه 98/02/10 ساعت 13:30 تا 15:30، مکان: پردیس کرج 

- مدرس خانم دکتر لیلا کوکبی، عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی و عضو و ناظر اجرایی در شورای راهبردی مدیریت سبز

 

-  زمان: شنبه 98/02/14 ساعت 13:30 تا 15:30، مکان: پردیس باغ ملی 

مدرس آقای دکتر بهنود برمایه ور، عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی و دبیر کمیته فرهنگی و آموزشی در شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه

 

-  زمان: یکشنبه 98/02/15 ساعت 13:30 تا 15:30، مکان: پردیس ولیعصر (دانشکده هنرهای کاربردی)

مدرس آقای دکتر بهنود برمایه ور، عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی و دبیر کمیته فرهنگی و آموزشی در شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه