جلسه ی شورای دانشگاه با حضور دکتر باقری قائم مقام وزیر علوم و اعضای هیات ممیزه برگزار شد

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۷:۱۵ کد : ۲۵۰۲ اخبار
تعداد بازدید:۸۴۳

جلسه ی شورای دانشگاه با حضور دکتر باقری قائم مقام وزیرعلوم واعضای هیات ممیزه در سالن جلسات حوزه ی ریاست دانشگاه برگزار شد. در این جلسه دکتر سلطانی ضمن تقدیر و تشکر و خیرمقدم به آقای دکتر باقری به معرفی مقوله ی هنر و نقش و تاثیر آن  در جامعه پرداخته و این امر را محور اصلی ماموریت های دانشگاه هنر بیان کردند. ایشان به مشکلات و مسایل عدیده ای که دانشگاه هنر با آنها مواجه است پرداختند. اشاره به بودجه ی دانشگاه هنر در مقایسه با سایر دانشگاهها ،کمبود فضاهای مناسب آموزشی و رفاهی به دلیل پراکندگی دانشکده ها و واحدها، مسایل مربوط به زمینهای کرج و سعی در برطرف نمودن آن با ایجاد فضای آموزشی و رفاهی جهت بهره برداری وزارت علوم و سایر دانشگاهها، تفاوت آموزش هنر با آموزش سایر رشته های دانشگاهی و... از جمله مسایل مطرح شده بود. در ادامه اعضای حاضر با بیان نقطه نظرات خود در خصوص جایگاه هنر و نقش آن در جامعه پرداختند. غربت هنر، تفننی خواندن هنر، عدم وجود نگاه خاص وزارت علوم به دانشگاههای هنری با توجه به رسالتی که برعهده ی این دانشگاهها است و می تواند نقش موثری در اقتصاد و فرهنگ ایفا نماید، عدم وجود هویت یکپارچه برای دانشگاه هنر که آورده ی انقلاب است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفته است ، مقایسه ی علم و هنر در تخصیص اعتبارات و قوانین حاکم آموزشی و...،تشکیل کارگروه ها و کمیته های منتخب در دانشگاه و در وزارت علوم جهت بررسی مسایل و دغدغه هایی که  میان وزارت علوم و وزارتخانه هایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد، شهرداری و... مشترک است. بیان ظرفیتها و پتانسیل های موجود دانشگاه از جمله موارد مطرح شده توسط حاضرین در جلسه بود.

در ادامه جلسه دکتر پندار مدیر دفتر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه  به معرفی دانشگاه و برنامه های راهبردی دانشگاه و فازهای پیش بینی شده در قالب پاورپوینت پرداختند.

دکتر باقری ضمن ابراز خرسندی از حضور در این جلسه و با گرامی داشت یاد شهید مرتضی مطهری روز معلم را به اعضای حاضر و تمامی اساتید تبریک گفتند. ایشان با تایید مسایل و مشکلات موجود به تصمیمات اتخاذ شده ی  وزارت علوم در توقف توسعه ی کمی دانشگاهها در کلیه ی رشته های موجود، پذیرش مسولیت دانشگاههای هنری توسط اعضای همان دانشگاهها اشاره کردند. ایشان در ادامه به نقش هیات امناء در دانشگاهها جهت تصمیم گیری های داخلی اشاره کرده و گفتند که این امر باعث استقلال بیشتر دانشگاهها در تصمیم گیری و اداره ی آن است. بررسی و تغییر در آیین نامه های ارتقاء و تطبیق آن با رشته های هنری از جمله اقدامات وزارت علوم در راستای نگاه ویژه به دانشگاههای هنری است. ایشان در پایان به سهیم بودن همگی به ویژه دانشگاهیان در هدایت و ساخت جامعه و امیدوارسازی جوانان اشاره کردند و در دانشگاه هنر یادگیری و آموزش هنر به شکل درست مقدمه ای برای ایجاد انگیزه و امید در بین دانشجویان است. بازدید از فضاهای آموزشی و بافت تاریخی پردیس باغ ملی اختتامیه ی این جلسه بود.