کارگاه دانش افزایی

۲۳ تیر ۱۳۹۸ | ۱۷:۳۵ کد : ۲۶۹۴ اخبار
تعداد بازدید:۴۳۹

در اجرای مفاد آیین نامه ارتقای مرتبه و همچنین دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه، معاونت آموزشی به منظور آشنایی اعضای هیات علمی با قوانین و مقررات دانشگاهی  کارگاه دانش افزایی ارتقاء،تبدیل وضعیت و ترفیع را با حضور دکتر علیرضا رازقی، افروز دهقان و بهار موسی پور در دو نوبت صبح و عصر  در روز 23 تیر ماه 1398  برگزار کرد.

همچنین در آغاز جلسه نوبت عصر دکتر سلطانی با حضور در این کارگاه، ضمن تشکر از مشارکت اعضاء هیئت علمی مباحثی را در این ارتباط مطرح و در ادامه نیز گفتگو میان حاضرین در کارگاه و ریاست دانشگاه صورت پذیرفت.