بازدید مدیران سازمان برنامه و بودجه از دانشگاه هنر

۱۶ شهریور ۱۳۹۸ | ۰۹:۳۹ کد : ۲۷۶۳ اخبار
تعداد بازدید:۴۶۹

به گزارش روابط عمومی روز چهارشنبه مورخ 98/6/13 جلسه ای با حضور هادی جعفری نژاد( رییس امور فرهنگ ، گردشگری و ورزش سازمان برنامه و بودجه ) و هیات همراه با  مسولین دانشگاه تشکیل شد. در ابتدای جلسه دکتر سلطانی به معرفی فضای مجموعه ی باغ ملی و مرمتهایی که قبل از حضور و استقرار دانشگاه هنر در این مجموعه توسط ارتش صورت گرفته پرداختند. ایشان با اشاره به فضای ۳۰ درصدی مرمت شده ی مجموعه، گفتند تنها بخش مرمت شده توسط دانشگاه هنر دانشکده ی معماری است که در صورت اتمام و بازسازی و مرمت سایر بخشها حداقل دو دانشکده ی دیگر به طور کامل در پردیس باغ ملی مستقر خواهند شد.

هادی جعفری نژاد به بودجه ی محدود تخصیص داده شده به مرمت فضاهای تاریخی و حجم بالای این بناها اشاره کرده و گفتند بودجه ی در اختیار این بخش به بازسازی مساجد دانشگاهها اختصاص یافته بود. امسال کمک به مرمت فضاهای تاریخی، که اولولیت دانشگاههای مستقر در این فضاها هستند را در بودجه پیش بینی کرده ایم و در این زمینه توافق نامه ای با وزارت میراث فرهنگی داریم تا بتوانیم این اعتبارات را به سمت دانشگاه هنر و مرمت و بازسازی فضای آن سوق دهیم.

دکتر سلطانی میزان کمبود اعتبارات جهت بازسازی و مرمت و افزایش تورم را به نسبت سالهای گذشته عامل اصلی طولانی شدن این فرآیند دانستند. ایشان با اشاره به فضای منحصر بفرد پردیس باغ ملی و سابقه ی تاریخی آن گفتند چنین فضاهایی در صورت مرمت ،علاوه بر فعالیتهای آموزشی می تواند کارکرد فرهنگی نیز پیدا کند.

دکتر قنبریان معاون اداری و مالی دانشگاه ضمن تشکر از حضور میهمانان گفتند یقین دارم که عزم و اراده ی مسولین در مرمت این مجموعه پس از بازدید صد چندان خواهد شد و ابراز امیدواری کردند که این گامها سریعتر برداشته شود.

دکتر زمانی فرد معاون دانشجویی دانشگاه ضمن تشکر از نگاه ویژه ی مدعوین به دانشگاه  هنر به قدمت بنای مجموعه و تاریخ آن اشاره کرده و تاثیر آموزش در این فضاها را انکارناپذیر دانستند. ایشان به آورده ی فرهنگی دانشگاهها اشاره کرده و گفتند امیدواریم با تبدیل ساختار میراث فرهنگی از سازمان به وزارتخانه به این امر نیز توجه بیشتری شود. در پایان جلسه حاضرین از قسمتهای مختلف مجموعه بازدید کردند.