دکتر سید بهشید حسینی رییس دانشکده معماری و شهرسازی شد

۱۵ مهر ۱۳۹۸ | ۰۹:۲۴ کد : ۲۸۶۷ اخبار
تعداد بازدید:۴۰۵

دکتر سید بهشید حسینی به عنوان رییس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه هنر نظر به اتمام دوره ریاست دکتر علیرضا مستغنی، با انجام انتخابات با حضور اعضای هیأت علمی دانشکده معماری و شهرسازی، دکتر سید بهشید حسینی استاد تمام گروه معماری این دانشکده به سمت ریاست دانشکده انتخاب شد. ایشان در سال های گذشته مسئولیت معاونت اداری و مالی، معاونت آموزشی، ریاست پردیس کرج را نیز در دانشگاه هنر برعهده داشته است.