نخستین نشست انجمن علمی ادبیات نمایشی

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۴:۲۷ کد : ۴۴۷ اخبار
تعداد بازدید:۴۸۰
نخستین نشست انجمن علمی ادبیات نمایشی

 

نخستین نشست انجمن علمی ادبیات نمایشی دانشگاه هنر در روز هشتم اردیبهشت جاری با موضوع "چشم انداز ادبیات داستانی فارسی؛ قرن چهارم و پنجم" برگزار شد. به گزارش روابط عمومی در این مراسم که از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در پژوهشکده هنر پردیس باغ ملی برگزار شد.

دکتر محمد دهقانی صاحب نظر این حوزه، تحولات تاریخی نثر فارسی در قرون چهارم و پنجم هجری را مورد بررسی قرار داد و از زاویه دیدی دیگر، خوانشی قیاسی از تاریخ بلعمی و تاریخ بیهقی ارائه نمود.

همچنین در پایان، داستان حسنک وزیر نوشته ی محمود دولت آبادی که نگاهی هم سو به تاریخ بیهقی دارد در قالب پرسش و پاسخ مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در این نشست تعدادی از دانشجویان مختلف دانشگاه حضور داشتند.