رییس دانشگاه

 

  دکترغلامرضا اکرمی

 

رزومه 

متولد ۱۳۳۱، شاهرود
کارشناسی ارشد معماری پیوسته از دانشگاه تهران؛ ۱۳۵۷.
دکتری معماری از دانشگاه شهید بهشتی؛ ۱۳۸۴.
عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران از سال؛ ۱۳۶۲.


الف- سوابق آموزش دانشگاهی؛  
آغاز فعالیت: مهر1۱۳۶۲ هجری شمسی.
فعالیت آموزشی در دانشگاه تهران:


-دوره ی کارشناسی:
۱.    تدریس دروس ترکیب؛ ۱ و۲ و۳.
۲.    تدریس دروس طراحی معماری؛ ۱،۲،۳،۴،۵.
۳.    تدریس دروس روستا؛ ۱و۲.
۴.    راهنمائی پایان نامه دانشجویان دوره کارشناسی


-دوره ی کارشناسی ارشد:
تدریس درس طراحی معماری ارشد۳ ( کارشناسی ارشد معماری-معماری (
تدریس درس اقلیم و معماری (کارشناسی ارشد معماری و انرژی )
راهنمائی پایان نامه دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد؛ معماری-معماری، معماری و تکنولوژی، مرمت ابنیه و حفاظت بافت.


-دوره دکتری
راهنمایی رساله دکتری معماری.


ب- سوابق مدیریتی
۱.    دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، رئیس دانشکده معماری، از مهر ۱۳۸۴ تا مهر ۱۳۸۷ به مدت ۳ سال.
۲.    دانشکده میراث فرهنگی؛ رئیس دانشکده، از مهر ۱۳۷۶ الی اسفند ۱۳۷۷ به مدت ۱/۵ سال.
۳.    دانشگاه هنر؛ رئیس دانشگاه، از سال ۱۳۶۸ الی ۱۳۷۴ به مدت ۶  سال.
۴.    دانشگاه تهران، معاون دانشکده هنرهای زیبا، از سال ۱۳۶۲ الی ۱۳۶۶ به مدت ۴ سال.
۵.    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی؛ به¬مدت ۴ سال از سال ۱۳۵۸الی۱۳۶۳. در سمت های مختلف مدیریتی به ترتیب زمانی: مدیر بازسازی روستاهای زلزله زده ی جنوب خراسان(۱۳۶۰-۱۳۵۸)، مدیر عامل بنیاد مسکن استان تهران(۱۳۶۱-۱۳۶۰)، معاون رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مرکز در امور بنیادهای شهرستان ها(۱۳۶۲-۱۳۶۱)، عضو هیات مدیره مرکزی و معاون فنی و برنامه ریزی بنیاد مسکن مرکز و مسئول ستاد بازسازی روستاهای مناطق جنگزده (۱۳۶۲-۱۳۶۱)


ج- سوابق علمی :


سخنرانی:
۱.    "جایگاه و اهمیت صنایع دستی در فرهنگ و هنر ایران"؛ دانشگاه هنر؛ سال۱۳۷۲.
۲.    "اهمیت طراحی صنعتی در تولیدات صنعتی"؛ فرهنگسرای بهمن؛ سال۱۳۷۳.
۳.    "جایگاه رشته های هنر در نظام آموزش عالی"؛ موزه هنرهای معاصر؛ سال۱۳۷۴.
۴.    "طراحی فضای باز در محیط های آموزشی"؛ مرکز تحقیقات مسکن؛ آذر۱۳۷۸.
۵.    "سنت و هنر اسلامی"؛ اولین همایش هنر اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس، اول اسفند۱۳۸۰.
۶.    "تعریف معماری گام اول آموزش"؛ همایش آموزش طراحی معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، اردیبهشت۱۳۸۱.
۷.    تحولات بافت های روستایی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، آبان۱۳۸۵.
۸.    تحلیلی بر بهسازی بافت های با ارزش روستایی، دانشگاه آزاد بیرجند، خرداد ۱۳۸۸.
۹.    مدرسه خاطره انگیز، همایش مدرسه ایرانی، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، معماری ایرانی، اسفند ۱۳۸۹.
۱۰.    مدرسه و آموزش فعال؛ اصل اول توسعه ی فرهنگی- اقتصادی، همایش مدرسه ایرانی، معماری ایرانی، دانشگاه تهران، کتابخانه مرکزی، اسفند ۱۳۹۰.
۱۲.    معماری و تاریخ فرهنگی، کانون مفاخر معماری ایران، موزه امام علی، تیر ۱۳۹۲.


 مقالات :
۱.    "معماری دینی از دیدگاه تیتوس بورکهارت"؛ (ارائه در همایش "نقد تجدد از دیدگاه سنت گرایان"، آذر۱۳۸۰)؛ کتاب خرد جاویدان(مجموعه مقالات همایش نقد تجدد از دیدگاه سنت گرایان)؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ ۱۳۸۲

۲.    "سنت و هنر اسلامی"؛ (ارائه در همایش اولین همایش هنر اسلامی، اول اسفند ۱۳۸۰)؛ کتاب هنر اسلامی(مجموعه مقالات اولین همایش هنر اسلامی)؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ انتشارات موسسه مطالعات هنر اسلامی؛ ۱۳۸۲.
۳.    "تعریف معماری گام اول آموزش"؛ (ارائه در همایش آموزش طراحی معماری اردیبهشت ۱۳۸۱)؛ نشریه هنرهای زیبا؛ دانشگاه تهران؛ شماره ی۱۶؛ زمستان ۱۳۸۲.
۴.    "سنت و هنر معماری"؛ نشریه صفه؛ دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی؛ شماره ۳۸ ؛ بهار و تابستان۱۳۸۳.
۵.    "معرفت عرفانی"؛ کتاب "عرفان پلی میان فرهنگ ها"(مجموعه مقالات بزرگداشت پروفسور آنه ماری شیمل)؛ انتشارات موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی؛  تهران؛ ۱۳۸۳
۶.    "بررسی و مقایسه آموزش معماری منطبق با (Procedural model) از دیدگاه ‹‹لنگ›› با حرفه آموزی معماری سنتی در ایران"؛ مجموعه مقالات دومین "همایش آموزش معماری"؛ دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا؛ نشر نگاه امروز؛ ۱۳۸۴
۷.    "بهسازی بافت با ارزش روستای زیارت با الگوی گردشگری"؛ نشریه آبادی؛ شماره ۵۹؛ تابستان ۱۳۸۷.
۸.    "فراگیری، جامع نگری، و چالش ها در طرح بهسازی بافت های با ارزش روستایی"؛ نشریه آبادی؛ شماره ی ۶۰ ؛ پائیز ۱۳۸۷ .
۹.    "طراحی اقلیمی ( الگوی خانه در روستای خور)"؛ نشریه ی معماری؛ شماره ی ۱ ؛ تابستان ۱۳۸۷ .
۱۰.    "رازهای معماری روستایی"؛ نشریه مسکن و محیط؛ نشریه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی؛ شماره ۱۳۱ ؛ ۱۳۸۹.
۱۱.    "مروری بر تغییر شکل منظر فرهنگی از دیدگاه اکولوژی، اقتصادی- اجتماعی؛ مطالعه منظرهای شهری-روستایی اتحادیه اروپا"؛ پذیرفته در نشریه علمی پژوهشی "مسکن و محیط"، خرداد۱۳۹۲ ؛ منتظر چاپ در شماره های آینده نشریه.
۱۲.    "تحلیل تحولات اندیشه کیفیت زندگی در معماری و شهرسازی"؛ پدیرفنه شده در نشریه علمی پژوهشی "هویت شهر"؛ مهر ۱۳۹۲؛ منتظر چاپ در شماره-های آینده نشریه.
۱۳.    "طراحی خانه در بافت سنتی شهری؛ پذیرفته شده در نشریه علمی پژوهشی هنرهای زیبا؛ دی ۱۳۹۲ ؛ منتظر چاپ در شماره های آینده نشریه.


آثار تالیفی(کتاب)
۱.    "چوب در چوب"؛ انتشارات کانون پرورش کودکان و نو جوانان- سال ۱۳۶۸
۲.    "تاملاتی در بافت و مسکن روستایی"؛ انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین، ۱۳۹۱.
۳.    "نیاق"؛ انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین؛ سال ۱۳۹۲.
د- سوابق تحقیقاتی و طراحی:
۱.    طرح پژوهشی "استفاده از مصالح بومی در ساخت مدارس روستائی استان کرمانشاه". کارفرما؛ سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، در سال های ۱۳۶۸ الی ۱۳۶۹
۲.    طرح مطالعاتی- طراحی "باغ موزه شاهرود". کارفرما؛ سازمان میراث فرهنگی در سال های ۱۳۷۵ الی ۱۳۷۷.
۳.    طرح تحقیقاتی "حیاط در مدارس ابتدائی". کارفرما؛ سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور. درسال های ۱۳۵۷ الی ۱۳۷۸.  
۴.    طرح پژوهشی "بررسی معماری روستاهای پایدار پس از زلزله". کارفرما؛ معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، ۱۳۸۰
۵.    طرح پژوهشی "بررسی سازه روستاهای پایدار پس از زلزله". کارفرما؛ معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، ۱۳۸۱
۶.    "مطالعات و طراحی فاز صفر و یک بافت با ارزش روستای فورگ" در استان خراسان جنوبی. کارفرما؛ معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، خرداد ۱۳۸۵ الی خرداد ۱۳۸۶.
۷.    مطالعات و طراحی تطبیقی بافت با ارزش روستای کندلوس" در استان مازندران.        کارفرما؛ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران، ۱۳۸۵.
۸.    مطالعات و طراحی فاز صفر و یک بافت با ارزش روستای خور" در استان خراسان جنوبی. کارفرما؛ معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، آبان ۱۳۸۶ الی خرداد ۱۳۸۷ .
۹.    مطالعات و طراحی تطبیقی بافت ارزش روستای زیارت" در گرگان، استان گلستان. کارفرما؛ معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، از فروردین ۱۳۸۷ الی فروردین ۱۳۸۹.
۱۰.    مطالعه و طراحی مسکن روستایی روستای خور در استان خراسان جنوبی. کارفرما بیناد مسکن استان خراسان جنوبی، مرداد ۱۳۸۹ الی خرداد ۱۳۹۰.
۱۱.    مطالعه و طراحی مسکن روستایی روستای زیارت در استان گلستان، مهر ۱۳۸۹ الی فروردین ۱۳۹۰.
۱۲.    مطالعات و طراحی تطبیقی بافت ارزش روستای انبوه" در استان گیلان. کارفرما؛ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان، ۱۳۹۰، ادامه دارد...
۱۳.    "مطالعات و طراحی فاز صفر و یک بافت با ارزش روستای داوران" در استان کرمان. کارفرما؛ معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، خرداد ۱۳۹۱ الی بهمن ۱۳۹۱.
۱۴.    مطالعات و طراحی تطبیقی بافت با ارزش روستای جواهرده" در رامسر، استان مازندران. کارفرما؛ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران، ۱۳۹۲ ، ادامه دارد...


ه - سوابق حرفه ای در معماری:
۱.    طراحی و آماده سازی چهار مجموعه مسکونی در شهرهای بیرجند، قائن، گناباد و نیشابور هرکدام حدود ۱۰۰ تا  ۱۵۰ واحد مسکونی. کارفرما؛ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در سال های ۱۳۵۸ الی ۱۳۶۰ .
۲.    طراحی و اجرای سه روستای زلزله زده "مهدی آباد"(۱۲۰واحد)، "بزن آباد"(۱۵۰واحد) و "کلی"(۱۰۰واحد) در منطقه زیرکوه قائنات(جنوب خراسان). کارفرما؛ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در سال های ۱۳۵۹ الی ۱۳۶۲.
۳.    طرح هادی "امامزاده داود(ع)". کارفرما؛ سازمان حج و اوقاف، در سال های ۱۳۶۸ الی ۱۳۶۹.
۴.    طراحی فاز1و2 "مجموعه فرهنگی شهید آیت ا... اشرفی اصفهانی" در کرمانشاه.      کارفرما: استانداری کرمانشاه، در سال های ۱۳۶۸ الی ۱۳۷۰.
۵.    طرح هادی "روستای حسن آباد قم". کارفرما؛ بنیاد مسکن انقلاب استان تهران، در سال های ۱۳۶۸ الی ۱۳۶۹
۶.    طراحی فاز۱ و۲ "مجموعه فرهنگی دعبل خزاعی" در شوش. کارفرما؛ وزارت مسکن و شهرسازی، در سال های ۱۳۶۸ الی ۱۳۷۰.
۷.    طرح هادی "روستای کهریزک". کارفرما؛ بنیاد مسکن استان تهران، در سال های ۱۳۶۹ الی ۱۳۷۰
۸.    طرح هادی "شهرک کمال آباد- کرج". کارفرما؛ جهاد سازندگی استان تهران، در سال های ۱۳۷۰ الی ۱۳۷۱
۹.    طراحی "مدرسه علمیه امام صادق (ع)" در کرج. کارفرما؛ هیات امناء مدرسه، در سال های ۱۳۷۲ الی ۱۳۷۴
۱۰.    طرح سامان دهی "مقبره قیدار نبی(ع)" [مجموعه فرهنگی قیدار نبی(ع)] در استان زنجان. کارفرما؛ سازمان میراث فرهنگی در سالهای ۱۳۷۵ الی ۱۳۷۷.
۱۱.    شرکت در مسابقه طرح ساختمان "سازمان مدیریت صنعتی ایران" در کرج. کارفرما؛ سازمان مدیریت صنعتی ایران، در سال ۱۳۷۶.
۱۲.    نظارت بر اجرای طرح بافت با ارزش روستای کندلوس" در استان مازندران. کارفرما؛ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران، شروع تیر ۱۳۸۵ خاتمه آبان ۱۳۸۷.
۱۳.    طراحی فاز۲ بافت با ارزش روستای فورگ" در استان خراسان جنوبی. کارفرما؛ معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، خرداد ۱۳۸۶ الی خرداد ۱۳۸۷.
۱۴.    طراحی فاز۲ بافت با ارزش روستای خور" در استان خراسان جنوبی. کارفرما؛ معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، خرداد ۱۳۸۷ الی خرداد ۱۳۸۸.
۱۵.    طراحی سردرب ورودی و نماد سد ملایر، کارفرما؛ شرکت بندآب، تیر الی بهمن ۱۳۸۹.
۱۶.    نظارت بر اجرای طرح بهسازی بافت با ارزش روستای فورگ؛ کارفرما بنیاد مسکن استان خراسان جنوبی، فروردین ۱۳۸۷ الی مهر ۱۳۹۲.
۱۷.    نظارت بر اجرای طرح بهسازی بافت با ارزش روستای انبوه؛ کارفرما بنیاد مسکن استان خراسان گیلان، از تابستان ، ادامه دارد...
۱۸.    نظارت بر اجرای طرح بهسازی بافت با ارزش روستای جواهرده؛ کارفرما بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران، از تابستان ۱۳۹۱، ادامه دارد...
۱۹.    نظارت بر اجرای طرح بهسازی بافت با ارزش روستای خور؛ کارفرما بنیاد مسکن استان خراسان جنوبی، از مهر ۱۳۹۱، ادامه دارد...