بیانیه شورای مشورتی دانش آموختگان دانشکده سینما و تئاتر در خصوص سیه ورزی دیوان در خرداد ۹۶

۱۹ خرداد ۱۳۹۶ | ۱۹:۵۲ کد : ۱۰۶۳ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۷۲۷

 

 
تو مر دیو را مردم بد شناس
 کسی کو ندارد ز یزدان سپاس
 
هر آن کو گذشت از ره مردمی 
  ز دیوان شمر مشمرش آدمی‌
 
چهارشنبه هفدهم خرداد سال نود و شش  چنگال کثیف و آلوده  دیوان سیه کردار دژخیم  در جان آدمیان سرزمینمان فرو شدند و جان ایشان را محترم نشمردند  و تلخکامی و ناشادی را بر مردمان آزاده شیر اوژن  میهن  روا  ساختند . بدسگالان سیه روی  سیه خوی  نمی دانستند که پارسیان ( ایرانیان) پاک نهاد  را چنین اندیشه است که : 
 
اگر سر به سر تن به کشتن دهیم
به از آنکه میهن به دشمن دهیم 
 
و شد آنچه بایسته و سزاوار  بود : سر دیو بد کار بد خواه بد کیش و دد به سنگ تلف  کوفته گشت.
 
هم آواز با خاندان فریشته های بر شده به چرخ بلند  زار و گریانیم در انجمن.
 
و لیک در کارزار با دیوان و ددان و پرورندگان و شاهان  این دژخیمان  سخنی داریم :
 
چو ایران نباشد تن من مباد
 
بدین بوم و بر زنده یک تن مباد
 
همه روی یکسر به جنگ آوریم
 
جهان بر بد اندیش تنگ آوریم