سلسله نشست های تجدید حیات مرکز تاریخی تهران (میدان مشق)

۲۶ مهر ۱۳۹۴ | ۱۹:۲۰ کد : ۱۵۳ اخبار
تعداد بازدید:۸۷۴
سلسله نشست های تجدید حیات مرکز تاریخی تهران (میدان مشق)

 

به همت معاونت پژوهشی دانشگاه هنر و با همکاری سازمان زیباسازی شهرتهران برگزار می شود:

 

 

« نشست سوم دوشنبه ۲۵ آبان ۹۴ ساعت ۱۵»