شرایط پرداخت وام به دانشجویان دوره دکتری

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۱ کد : ۱۶۷۹ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۲۳۱

باتوجه به تاکید مقام عالی وزارت و برنامه ریزی صندوق رفاه دانشجویان مبنی بر بهره مندی تمام دانشجویان مقطع دکترای تخصصی ناپیوسته دوره روزانه غیر شاغل و غیربورسیه شاغل به تحصیل در دانشگاهها طبق شرایط ذیل می توانند از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان استفاده نمایند.

الف : وام تحصیلی ویژه دکتری (صندوق رفاه دانشجویان): مبلغ وام ماهیانه 6/000/000 ریال با احتساب 4%کارمزد با ارائه سند تعهد محضری معتبر به اداره رفاه دانشجویان واز طریق صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می گردد.

تذکر: سپردن سند تعهد محضری جهت دریافت وام تا سقف 150/000/000ریال با یک ضامن معتبرالزامی و ارائه سند دوم صرفا" برای مبالغ وام بیش از 150/000/000 ریال لازم الاجراست.  

تذکر مهم: با توجه به کمبود اعتبارات صندوق وام ویژه دکتری صندوق رفاه دانشجویان به ورودیهای قبل از سال تحصیلی 96 (تا ورودیهای 95)تعلق می­گیرد و بقیه دانشجویان می­توانند از وام بانک توسعه و تعاون بهره مند گردند.

ب: وام ویژه دکتری (بانک توسعه تعاون): مبلغ وام ماهانه 7/000/000 ریال با احتساب 4% کارمزد و از طریق بانک توسعه تعاون (با توجه به شیوه نامه پرداخت و بازپرداخت)به دانشجویان واجد الشرایط پرداخت می گردد.

ج: وام ضروری ویژه دکتری (صندوق رفاه دانشجویان): مبلغ این وام 30/000/000 ریال می باشد و فقط یکبار در طول تحصیل به متقاضیان با توجه به نیاز مالی و با تایید معاون دانشجویی دانشگاه به شرح ذیل تعلق می گیرد:

*خرید لوازم کمک آموزشی *خرید کتاب تخصصی *فوت اقوام درجه یک *شرکت در همایش و کنفرانسهای بین المللی *هزینه پزشکی*تامین هزینه رهن و اجاره و........

تبصره 1: متقاضیان واجد شرایط طی سنوات مجاز(حداکثر تا نیمسال 8) می توانند در زمانهای مقرر(طبق اطلاعیه های اداره رفاه دانشجویان) جهت تکمیل فرم و ارائه مدارک به اداره رفاه دانشجویان مراجعه نمایند.

تبصره 2:دانشجویان متقاضی باید به طور تمام وقت در دانشگاه حضور داشته و حضور آنان به تایید استاد راهنما و گروه آموزشی مربوطه برسد.(ازطریق تکمیل فرمهای درخواست وام و بارگذاری در سامانه فاز 2صندوق رفاه دانشجویان)

تبصره 3: پرداخت همزمان وام تحصیلی و وام ویژ ه دکتری در یک نیمسال میسر نمی باشد.

تبصره 4: وامهای ویژه دکتری صندوق رفاه دانشجویان و بانک توسعه تعاون با توجه به درخواست متقاضی هر 3 ماه یکبار به حساب دانشجو ی متقاضی واریز می گردد.

                                                                             اداره رفاه دانشجویان