شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد نوبت دوم و پردیس خودگردان به صورت علی الحساب

۱۲ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۳۹ کد : ۱۷۷۱ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۱۳۲۵

 

به اطلاع آندسته از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 که تمایل به انتخاب این دانشگاه در دوره های نوبت دوم و پردیس خودگردان را دارند میرساند شهریه های مربوط به ورودی های 1397 به صورت علی الحساب به شرح ذیل می باشد:

 

 شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد نوبت دوم و پردیس خودگردان به صورت علی الحساب

 

سال

شهریه ثابت هر ترم

شهریه متغیر واحد نظری

شهریه متغیر واحد عملی

شهریه واحد نظری پایان نامه

شهریه متغیر واحد عملی پایان نامه

پردیس خودگردان

16.000.000

2.200.000

3.500.000

7.500.000

7.500.000

نوبت دوم(شبانه)

8.000.000

1.600.000

2.400.000

4.000.000

5.000.000

 

 

* ارقام به ریال است.

* شهریه دروس جبرانی کارشناسی ارشد دوره روزانه بر اساس شهریه دروس کارشناسی محاسبه و کلیه دانشجویان روزانه ای که به تشخیص مدیر گروه واحد جبرانی اخذ میکنند موظف به پرداخت هزینه دروس هستند.

* تعیین شهریه سنوات مازاد کلیه دانشجویان اعم از نوبت دوم،روزانه، دانشجویان بورسیه (پس از اتمام زمان بورس)، دانشجویان غیربورسیه و دانشجویان ایرانی انتقال از خارج کشور به عهده کمیسیون موارد خاص دانشگاه است.