گزارش سومین برنامه موزه گردی۹۷/۹/۲۰

۲۸ آذر ۱۳۹۷ | ۰۸:۴۷ کد : ۲۱۲۵ اخبار
تعداد بازدید:۹۵۹

سومین برنامه موزه گردی  در روز سه شنبه ۹۷/۹/۲۰ از موزه بانک ملی ایران با حضور تعدادی از دانشجویان، نماینده معاونت فرهنگی و اجتماعی و همراهی خانم رشیدیان راهنمای موزه راس ساعت ۱۳ شروع و با بازدید از ساختمان سردار اسعد واقع در همین مکان ادامه یافت .این برنامه ساعت ۱۶:۳۰ با بازدید از موزه جواهرات ملی ایران پایان یافت.