آگهی مناقصه انجام امور خدمات نظافتی و بهداشتی و آبدارخانه­ ها و خدمات فضای سبز

۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۸:۵۲ کد : ۲۲۸۸ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۸۰۵

 

آگهی مناقصه

دانشگاه هنر در نظر دارد خدمات عمومی خود ( شامل امور نظافت و بهداشتی و آبدارخانه و امور فضای سبز)رادرسال 1398 در تهران وکرج  از طریق مناقصه  به پیمانکار واجد شرایط (الزاما دفتر مرکزی آن در تهران و استان البرز باشد)واگذار نماید.

 لذا داوطلبان می توانند برای آگاهی از  مشخصات و شرایط مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به مدت 5 روز کاری در ساعات اداری به دبیرخانه مرکزی واقع در تهران – خیابان حافظ - خیابان سرهنگ سخائی بعد از خیابان سی تیر - پلاک 56  مراجعه و با ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال به حساب سیبا به شماره 2177419001000  نزد بانک ملی ایران بنام دانشگاه هنر، اوراق مناقصه را دریافت و یا ازطریق سایت دانشگاه اقدام نمایند.

تذکر: هزینه آکهی ها بعهده برنده مناقصه می باشد

 

                                       مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه هنر

 

 

1- اسناد مناقصه 

2- قرارداد خدمات نظافتی و فضای سبز 

3- لیست مواد شوینده