مصاحبه دبیر کمیته فرهنگی و آموزشی مدیریت سبز با نشریه پیام ساختمان

۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۳:۵۴ کد : ۲۲۹۲ اخبار
تعداد بازدید:۱۲۱۶

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در راستای فعالیتهای کمیته فرهنگی و آموزشی مدیریت سبز، نشریه پیام ساختمان امروز 97/11/27 مصاحبه ای با دبیر این کمیته دکتر بهنود برمایه ور انجام داد. موارد بحث شده در این مصاحبه در راستای مدیریت پروژه سبز و همچنین در حوزه ساختمان سبز بود.