کاشت نهال فرهنگ و هنر در روز درختکاری

۱۸ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۰:۴۸ کد : ۲۳۶۳ اخبار
تعداد بازدید:۸۶۲

به گزارش دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه روز چهارشنبه مورخ 97/12/15 به مناسبت برگزاری مراسم روز درختکاری جلسه ای با حضور شهردار منطقه12 تهران دکتر سعادتی و معاونین و کارشناسان ایشان و  دکتر سلطانی رییس دانشگاه ، معاون دانشجویی، آموزشی، اداری مالی و مدیریت دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی و کارشناسان در دفتر ریاست برگزار گردید.
توافق نامه اولیه فی مابین دانشگاه و شهرداری منطقه12 و محورهای اصلی آن در این جلسه مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفت.  دکتر سلطانی با اشاره به لزوم همکاری دانشگاه با سازمان های مدیریت شهری به برخی اقدامات نیازمند پیگیری در خصوص کیفیت بخشی به فضاهای دانشگاه و همکاری های قابل انجام با سازمان های اجرایی با تاکید بر بعد هنری دانشگاه هنر به تشریح زمینه های قابل بررسی و تحقق اشاره نمودند.  دکتر سعادتی هم با تاکید بر تبدیل تعاملات به آگاهی مردمی به لزوم همکاری های دوطرفه اشاره کردند. ایشان ضمن اشاره به محدودیت های حقوقی و مالی موجود خاطر نشان کردند، گذر از این محدودیت ها در سطوح مدیریتی قابل انجام است.
در ادامه  خانم امیری به تشریح طرح استقبال از بهار پرداختند و کارشناسان شهرداری هم توضیحاتی در جهت اجرایی شدن آن ها ارائه کردند.

دکتر حسینی معاون برنامه ریزی و توسعه شهری هم به توسعه مبتنی بر اقتصاد فرهنگی اشاره نمودند، در ادامه دکتر پندار مدیریت دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه ضمن اشاره به فرصت های دو جانبه همکاری های دانشگاه و شهرداری و تشریح ابعاد آن جهت اجرایی شدن طرح گردشگری شهری ایام نوروز به ذکر نکاتی پرداختند.ایشان پیشنهاد کردند موضوعات در دو کارگروه "مدیریت رویداد" و "مدیریت و تجهیز فضاها" پیگیری شود.

در نهایت مقرر گردید موضوع توافق نامه در دیدار بعدی به نتیجه قطعی برسد و اقدامات کارگروه های برنامه های گردشگری نوروز هم با همکاری کارشناسان مربوطه پیگیری شود.