آگهی مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری ، راهبری تاسیسات

۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۹:۳۱ کد : ۲۴۵۷ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۶۷۳

 

دانشگاه هنر در نظر دارد خدمات تعمیرو نگهداری ، راهبری تاسیسات و تجهییزات برقی و مکانیکی  خود را در شهر  تهران جهت سال 1399-1398  از طریق مناقصه  به پیمانکار واجد شرایط که دارای گواهینامه تعیین صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی استان تهران می باشند  واگذار نماید.

لذا داوطلبان می توانند برای آگاهی از  مشخصات و شرایط مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به مدت 5 روز کاری در ساعات اداری به اداره فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه واقع در تهران – خیابان حافظ - خیابان سرهنگ سخائی بعد از خیابان سی تیر - پلاک 56  مراجعه و با ارائه معرفی نامه واصل فیش واریزی به مبلغ چهارصد هزار ریال به حساب سیبا به شماره 2177419001000  نزد بانک ملی ایران بنام دانشگاه هنر، اوراق مناقصه را دریافت و یا ازطریق سایت دانشگاه اقدام نمایند.

تذکر:هزینه آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.

 

مدیریت امور فنی و نظارت برطرحهای عمرانی دانشگاه هنر

 

دریافت فایل اسناد مناقصه سال 98 

دریافت فایل قرارداد تاسیسات سال 98 

دریافت فایل محاسبات آنالیز حقوق و دستمزد