تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه با شبکه علمی کشور

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۵:۰۰ کد : ۲۵۳۰ اخبار
تعداد بازدید:۹۸۸

پیرو تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه با شبکه علمی کشور، دومین جلسه مشترک کمیته راهبری دانشگاه با حضور نمایندگان شبکه علمی مهندس مقدم فر، دکتر رحیمیان و مهندس عمرانی روز دوشنبه مورخ 98/02/23 در دانشکده معماری و شهرسازی با حضور دکتر مستغنی رئیس دانشکده، دکتر معظمی معاون پژوهش و فناوری، دکتر لیلا کوکبی، دکتر بهنود برمایه ور از اعضاء هیأت علمی دانشکده، دکتر ربیعی مدیر پژوهش و مهندس شهرزاد اکبری فرجاد رئیس مرکز فناوری اطلاعات برگزار گردید. در این نشست دو ساعته ظرفیت های دانشکده جهت همکاری با شبکه علمی مورد بحث قرار گرفت و مقرر گردید که پروژه های هدف دانشکده شناسایی و به کمیته راهبری پیشنهاد شود که سریعا زمینه فعالیت اجرایی مهیا گردد.