معرفی دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

۲۱ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۹:۰۵ کد : ۲۵۹۵ اخبار
تعداد بازدید:۷۶۲

"دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت به دنبال آن است که تصویر روشن و دقیقی از وضعیت دانشگاه به ریاست دانشگاه و سایر مدیران ارائه نماید تا در برنامه‌ریزی‌ها و بهبود کیفیت دانشگاه از آن بهره‌مند شوند"

    برای شناخت و معرفی هر چه بیشتر فعالیتهای دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه، عصر روز شنبه مورخ 98/3/18 گفتگویی با دکتر مجید صالحی مدیر این دفتر داشتیم که از نظرتان می گذرد.

   دکترصالحی در معرفی فعالیتهای دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت گفتند: بر اساس آیین نامه ی ابلاغی وزارت عتف در مرداد ماه 96 مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه که زیر نظر رئیس محترم دانشگاه انجام ‌وظیفه می‌نماید، به دنبال آن است تا تحلیلی راهبردی از رسالت، اهداف و عملکرد دانشگاه ارائه نماید. همچنین نظارت و ارزیابی را در دانشگاه نهادینه کرده و کیفیت دانشگاه را از طریق بررسی و مقایسه وضعیت موجود با استانداردهای ملی ، منطقه‌ای و بین‌المللی ارتقاء بخشد.

   این مدیریت بر اساس این آیین نامه بر همه واحدها و مجموعه‌های دانشگاه و عملکرد همه مدیران و اعضای موسسه نظارت دارد و به دنبال آن است که تصویر روشن و دقیقی از وضعیت دانشگاه به رئیس دانشگاه و سایر مدیران ارائه نماید تا در برنامه‌ریزی‌ها و بهبود کیفیت دانشگاه از آن بهره‌مند شوند. در انجام این امر مهم باید همه مدیران و اعضای هیات علمی و همکاران دانشگاه مشارکت نمایند و همه گروه‌های آموزشی و واحدها باید ضوابط، معیارها و استانداردهای ارزیابی خود را با استفاده از برنامه دانشگاه معین کرده و به ارزیابی درونی و برنامه‌ریزی برای بهبود کیفیت واحد و گروه خود اقدام نمایند.

برخی از وظایف و اختیارات مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه بر اساس این آیین نامه بدین شرح است:

1- نظارت و ارزیابی مستمر بر کیفیت مؤسسه و تعیین میزان تحقق اهداف در ابعاد آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی و اداری مالی و پشتیبانی

2- هدایت و مشارکت فعالانه در ارزیابی راهبردی و تدوین سند جامع  مؤسسه

3- نظارت و ارزیابی برنامه‌های راهبردی و عملیاتی مؤسسه و پایش مستمر و نظام‌مند میزان پیشرفت و تحقق برنامه‌ها

4- تشکیل کارگروههای تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت با هماهنگی رئیس مؤسسه

5- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا، آئین نامه­ها و دستوالعمل­ها در تمام حوزههای فعالیت مؤسسه

6- مدیریت امور ارزیابی درونی واحدها و گروه­های آموزشی و پژوهشی مؤسسه

7- ارزیابی عملکرد مدیران، اعضای مؤسسه (اعم از هیات علمی و غیر هیات‌علمی) و واحدهای فناور

8- دریافت و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و دسترسی به کلیه‌ اسناد و مدارک موردنیاز به منظور نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه و سنجش میزان دستیابی به اهداف مورد نظر

9- تحلیل و ارزیابی طرح­ها و سیاست های راهبردی، توسعه رشتهها، جذب هیأت علمی و نیروی انسانی، پذیرش و تعیین ظرفیت دانشجو، تعیین ظرفیت پذیرش واحدهای فناور و نظارت بر خروج واحدهای مذکور، ایجاد و گسترش گروههای آموزشی و پژوهشی و ارتقای سطح واحدهای مؤسسه و ارائه آن به شورا

   همچنین مطابق این آیین نامه، کلیه واحدها و اعضای مؤسسه در قبال ارایه اسناد، مدارک و اطلاعات درست و به موقع به مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، موظف و پاسخگو هستند.

  مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه در ادامه گفت: این مدیریت وقتی می تواند در انجام وظایف خود موفق باشد که همه اعضای دانشگاه او را یاری رسانند، لذا از اینجا من از همه اعضای دانشگاه هنر اعم از هیات علمی، مدرس، کارمند و دانشجو تقاضا می کنم از کمک و راهنمایی خود ما را بهره مند سازند و نظرات و پیشنهادات خود را از طریق اتوماسیون اداری، رایانامه دفتر نظارت به نشانی :nezarat@art.ac.ir  و یا شماره: 66763321 با ما درمیان بگذارند.