حضور گروه های فناور مرکز رشد در نمایشگاه تستا (تقاضای ساخت و تولید ایرانی)، آذرماه ۱۳۹۸

۰۹ دی ۱۳۹۸ | ۱۱:۱۱ کد : ۳۲۱۴ اخبار
تعداد بازدید:۱۷۴

گروه های مستقر در مرکز رشد دانشگاه هنر، آذر ماه سال جاری در نمایشگاه تستا واقع در نمایشگاه بین المللی تهران حضور یافتند. این نمایشگاه، زمینه مناسبی را جهت آشنایی با سرمایه گذاران و خریداران محصولات فراهم نموده است. همچنین، حضور در جمع مراکز رشد سایر دانشگاه ها، باعث آشنایی با دیگر گروه های فعال در زمینه های مرتبط و ایجاد بستر مناسب جهت ارتقای گروه ها گردیده است. گروه های فعال مرکز رشد، هم اکنون در حال بررسی و مذاکره با این افراد و در صورت امکان بهره مندی از آنها در زمینه های مختلف می باشند.