برگزاری ژوژمان های نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸گروه طراحی پارچه ولباس

۰۸ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۴:۰۱ کد : ۳۲۹۸ اخبار
تعداد بازدید:۳۰۶

گروه طراحی پارچه دانشگاه هنر همچون ترمهای گذشته، در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸ و در اقدامی هماهنگ، به برگزاری ژوژمان های دانشجویان پرداخت. در این ژوژمان ها که روز دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸ در محل ساختمان مرکزی دانشکده هنرهای کاربردی برگزار شدند، اساتیدی چون خانم ها شریفه سنایی، شهلا امینی، منظر محمدی، بنفشه مقدم، اکرم ابراهیم بیگی، آمنه مافی تبار، نوشین ضیاشهابی، پوپک رهنمون و آقایان علی فانی سالک، جمال عربزاده، محسن ناصری، مسعود جزنی، آران پیراینده و دانشجویان گروه طراحی پارچه حضور داشتند.

 هدف از این اقدام که استقبال مدعوینی از خارج دانشگاه را نیز در پی داشت، معرفی آثار ارائه شده و همچنین آشنایی دانشجویان ورودیهای مختلف با یکدیگر بود.

امید است با بهبود وضعیت مکانهای نمایشگاهی و همچنین بالابردن نحوه ارائه آثار، در آینده ای نزدیک، شاهد نمایشگاه هایی با کیفیت بالاتر و حضور دست اندرکاران صنعت نساجی و فعالان حوزه طراحی پارچه باشیم.

گزارش و عکس: ولی اله سابقی