اطلاعیه پذیرش برگزیدگان علمی در دوره دکتری تخصصی دانشگاه هنر ـ سال ۱۳۹۴

۲۴ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۸:۵۳ کد : ۳۳ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۷۷۰
(دانشجویان نمونه کشوری ـ معرفی شدگان بنیاد نخبگان و برگزیدگان جشنواره های ملی و بین المللی و معرفی‌شدگان هر یک از واحدهای وزارت علوم نیز در صورت داشتن شرایط فراخوان ضرورت دارد از همین طریق متقاضی شوند و تقاضای این گروه از داوطلبان در فرصت و یا از طریق دیگری بررسی نخواهد شد. )
  بسمه تعالی
 
اطلاعیه پذیرش برگزیدگان علمی در دوره  دکتری تخصصی  
 
دانشگاه هنر   ـ  سال۱۳۹۴
 
(دانشجویان نمونه کشوری ـ معرفی شدگان بنیاد نخبگان و برگزیدگان جشنواره های ملی و  بین المللی و معرفی‌شدگان هر یک از واحدهای وزارت علوم  نیز در صورت داشتن شرایط فراخوان ضرورت دارد از همین طریق متقاضی شوند و تقاضای این گروه از داوطلبان در فرصت و یا از طریق دیگری بررسی نخواهد شد. )