آگهی مناقصه « طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه هنر»

۰۸ تیر ۱۳۹۵ | ۱۶:۱۳ کد : ۵۲۲ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۵۹۱

 

دانشگاه هنر در نظر دارد تهیه مواد مصرفی، طبخ و توزیع غذای دانشجویان خود را در سال تحصیلی   ۹۶-۹۵ در تهران وکرج  از طریق مناقصه  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

لذا داوطلبان می توانند برای آگاهی از  مشخصات و شرایط مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به مدت هفت روز کاری، در ساعات اداری به دبیرخانه مرکزی دانشگاه واقع در تهران – خیابان حافظ - خیابان سرهنگ سخائی بعد از خیابان سی تیر - پلاک ۵۶ مراجعه و با ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ یکصد پنجاه هزار ریال به حساب سیبا به شماره 2177419001000  نزد بانک ملی ایران بنام دانشگاه هنر، اوراق مناقصه را دریافت نمایند .

 

معاونت دانشجویی دانشگاه هنر