قابل توجه متقاضیان پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری

۲۳ تیر ۱۳۹۵ | ۱۹:۰۵ کد : ۵۵۱ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۷۳۸

 

بدین وسیله به اطلاع آندسته از متقاضیان پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری که مدارک خود را در موعد مقرر از طریق پست به مدیریت تحصیلات تکمیلی ارسال کرده اند ، می رساند مدارک ارسالی به صورت دقیق بررسی و بر اساس دستورالعمل و فراخوان مندرج در سایت ( که بر آن اساس داوطلبان اقدام به ارسال مدارک نموده اند ) اعتبار مدارک بررسی و در سه گروه داوطلبان تقسیم بندی شدند :
 
١- دسته اول فاقد حداقل یکی از شرایط مندرج در فراخوان بودند ( و بعضاَ فاقد دو تا سه شرط )
 
۲- دسته دوم واجد شرایط فراخوانی بوده اند لیکن با احتساب حداکثر امتیازات متعلقه  در هر بخش قادر به کسب حداقل امتیاز لازم برای پذیرش نشدند .
 
لذا دو گروه فوق به مصاحبه دعوت نشدند .
 
۳- دسته سوم واجد شرایط بوده و به جلسه مصاحبه دعوت می شوند . لیکن پذیرش و عدم پذیرش ایشان کاملاَ به عهده گروه تخصصی مربوطه و با لحاظ دقیق امتیازات و کسب نصاب امتیازات مربوطه همراه است .
 
ضمناَ با واجدین شرایط ( گروه سوم ) برای حضور در جلسه مصاحبه ، تلفنی تماس گرفته شده است .
 
 
مدیریت تحصیلات تکمیلی