آگهی مناقصه امورفضای سبز و خدمات دانشگاه هنر

۲۱ تیر ۱۳۹۴ | ۱۷:۱۲ کد : ۵۹ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۸۲۷

مناقصه شماره یک

 

دانشگاه هنر در نظر دارد انجام امور خدمات نظافتی، بهداشتی وآبدارخانه های دانشگاه را در سال ۹۵-۹۴ در تهران و کرج از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا داوطلبان می توانند برای آگاهی از مشخصات و شرایط مناقصهاز تاریخ انتشار آگهی تا تاریخ ۹۴/۴/۳۱ در ساعات اداری با ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ پنجاه هزار ریال به شماره حساب سیبا به شماره : ۲۱۷۷۴۱۹۰۰۱۰۰۰ نزد بانک ملی ایران بنام درآمد اختصاصی دانشگاه هنر به دبیرخانه دانشگاه واقع در : تهران، خیابان حافظ، خیابان سرهنگ سخایی، بعد از خیابان سی تیر، پلاک ۵۶ مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های : ۶۶۷۳۴۰۰۶ و ۰۹۱۴۱۹۱۲۴۷۹ تماس حاصل فرمایید

 

 

مناقصه شماره دو

 

دانشگاه هنر در نظر دارد انجام امور خدمات فضاهای سبز دانشگاه را در سال ۹۵-۹۴ در تهران و کرج از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا داوطلبان می توانند برای آگاهی از مشخصات و شرایط مناقصهاز تاریخ انتشار آگهی تا تاریخ ۹۴/۴/۳۱ در ساعات اداری با ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ پنجاه هزار ریال به شماره حساب سیبا به شماره : ۲۱۷۷۴۱۹۰۰۱۰۰۰ نزد بانک ملی ایران بنام درآمد اختصاصی دانشگاه هنر به دبیرخانه دانشگاه واقع در : تهران، خیابان حافظ ، خیابان سرهنگ سخایی،  بعد از خیابان سی تیر،  پلاک ۵۶ مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های : ۶۶۷۳۴۰۰۶ و ۰۹۱۴۱۹۱۲۴۷۹ تماس حاصل فرمایید