قابل توجه داوطلبان پذیرش بدون آزمون دکتری بر اساس آئین نامه ارائه تسهیلات به دانش­ آموختگان ممتاز

۲۴ تیر ۱۳۹۴ | ۱۷:۱۴ کد : ۶۰ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۷۷۰
 
به اطلاع آندسته از داوطلبانی که در موعد مقرر نسبت به ارسال مدارک جهت استفاده از تسهیلات ورود به مقطع دکتری بدون آزمون نموده­ اند می­ رساند، برابر زمانبندی اعلام شده نسبت به بررسی مدارک بر اساس مفاد فراخوان مندرج در سایت اقدام گردید که پس از بررسی­ های کارشناسان، کلیه داوطلبان در یکی از سه گروه ذیل تقسیم بندی شدند .
 
الف) گروه اول : فاقد شرایط اولیه به علت عدم احراز حداقل یکی از بندهای ١ تا ٩ فراخوان (نتیجه مردود)
 
ب)گروه دوم: واجد حداقل­ های لازم فراخوان از بندهای ١ تا ٩ فراخوان . این گروه با محاسبه حداکثر امتیاز قابل تخصیص نتوانستند واجد کسب حداقل ٧٠ امتیاز (موضوع بند ١٠ فراخوان) بشوند لذا به جلسه مصاحبه دعوت نخواهند شد (نتیجه مردود)
 
ج) گروه سوم: این افراد باتوجه به احراز حداقل­ های لازم مندرج در فراخوان به جلسه مصاحبه دعوت خواهند شد لیکن پذیرش ایشان مشروط موفقیت در آزمون زبان، کسب حداقل ٧٠ امتیاز ازمجموع امتیازات آموزشی، پژوهشی و مصاحبه است که تعیین امتیازات و اولویت پذیرش ایشان برعهده گروه و مصاحبه کننده و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه است.
اسامی این نفرات به شرح ذیل به اطلاع می رسد: 
 
١ـ آقای سجاد ستوده                 متقاضی رشته پژوهش هنر 
 
٢ـ آقای حسین مبینی                 متقاضی رشته شهرسازی 
 
(٣ـ خانم ها : آیدا منتصر کوهساری ـ  مینا دشتی  ـ  ساناز عباسعلی زاده  ـ  نوشین ابوالحسنی  (متقاضی رشته معماری