اعلام فهرست نشریات نامعتبر خارجی جهت اطلاع پژوهشگران کشور

۱۷ بهمن ۱۳۹۵ | ۲۱:۱۲ کد : ۸۴۶ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۷۹۰

 

به منظور ارتقای هرچه بیشتر کیفیت مقالات علمی، پیشگیری از انتشار مقالات ارزشمند پژوهشگران کشور در نشریات نامعتبر خارجی و ایجاد وحدت رویه و یکسان سازی ارزیابی این گونه نشریات در دانشگاه های کشور، سیاهه نشریات نامعتبر و جعلی از طریق آدرس : http://rppc.msrt.ir اعلام می گردد.

تاکید می شود ، نشریات نامعتبر از تاریخ ورود (تاریخ تصویب) به سیاهه مذکور، به عنوان نشریه نامعتبر شناخته می شوند. مقالاتی که قبل از ورود نام نشریه به این سیاهه در این نشریات به چاپ رسیده یا پذیرش رسمی دریافت نموده اند مشمول این مصوبه نمی باشند و محاسبه امتیاز این گونه مقالات بستگی به نظر مؤسسه و ارزیابی کیفی مقاله دارد.

لازم به یادآوری است این سیاهه بطور مستمر در معاونت پژوهش وفناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورد بازبینی و بررسی قرار می گیرد. در صورتیکه هر یک از نشریات از سطح علمی قابل قبولی برخوردار شوند از این سیاهه خارج و از آن تاریخ به عنوان نشریه معتبر تلقی خواهند شد. در صورتی که نشریه نامعتبر جدیدی  شناسایی شود به این سیاهه افزوده خواهد شد.

با توجه به متفاوت بودن ماهیت نشریات جعلی، تمامی مقالات منتشر شده در این نوع نشریات نامعتبر محسوب می شوند.

معاونت پژوهش و فناوری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری