اطلاعیۀ انجمن های ورزشی دانشگاه هنر

۲۳ بهمن ۱۳۹۵ | ۲۱:۴۷ کد : ۸۵۸ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۱۸۲
 
 
اطلاعیۀ انجمن های ورزشی دانشگاه هنر، گزارش اقدامات انجام شده در حوزۀ ورزش دانشگاه، زمان ، مکان و نحوۀ برگزاری جلسات و انتخابات، شرایط عمومی و اختصاصی نامزدها و...
 
 
                  
 
 
 
 
الف) شرایط عمومی:
 
۱- اشتغال به تحصیل دریکی از مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 
۲ - گذراندن حداقل یک نیم سال تحصیلی در مقاطع فوق  لغایت ترم ۷ برای دانشجویان کارشناسی و ترم ۳ برای دانشجویان ارشد
۳- عدم حضور ثابت در دیگر تشکل های دانشجویی نظیر : فرهنگی، صنفی، سیاسی و...
تبصره:  عضو شورای مرکزی دیگر تشکل ها، در صورت استعفا و برخورداری از دیگرشرایط احراز صلاحیت، حق نامزدی در انجمن های ورزشی را دارد
۴- عدم محکومیت در کمیته ی انضباطی دانشگاه و دیگر مراجع ذی ربط
۵-برای عضویت در انجمن ورزشی خوابگاه، اسکان دانشجو در خوابگاه ضروری است.
 
 
ب)شرایط اختصاصی:
۱- برخورداری از سوابق ورزشی،  مستند به گواهی های شرکت در مسابقات، کارت عضویت در باشگاه ها، مدارک داوری، مربیگری و ...
 
 
مدارک مورد نیاز جهت نامزدی:
 
۱- کپی کارت دانشجویی
۲- کپی کارت ملی
۳- روزمه مستند و منطبق بر اسناد و مدارک
۴- ارسال هر گونه نقد، پیشنهاد، ایده و ترجیحاً طرحهای پیشنهادی در خصوص ورزش در دانشگاه هنر 
۵- ارسال تعهدنامه لغایت ۹۵/۱۱/۲۷  به ادارۀ تربیت بدنی 
 
 
متقاضیان می توانند حداکثر تا ۲۸ بهمن ماه ۹۵، مدارک خود را به ایمیل زیر ارسال و یا به ادارۀ کل تربیت بدنی واقع در پردیس باغ ملی ( شماره تلفن ۶۶۷۲۲۲۳۹ ) مراجعه و مدارک خود را تحویل نمایند.
 
 (آدرس ایمیل: art.travel@gmail.com) 
 
 
 
 
 دعوتنامه دبیران سابق :
 
جناب اقای/سرکار خانم
دبیران محترم انجمنهای ورزشی دانشگاه هنر سرکار خانم/ جناب آقای .................................
با سلام 
       عنایتاً با توجه به برگزاری جلسۀ بررسی صلاحیت نامزدهای متقاضی جهت عضویت در انجمن های ورزشی دانشگاه هنر ، از شما دعوت می شود در جلسۀ مذکور که رأس ساعت ۱۰  صبح روز۲۸ بهمن ماه جاری در محل ادارۀ کل تربیت بدنی دانشگاه واقع در پردیس باغ ملی برگزار می شود ، حضور بهم رسانید، ضمناً در همین ساعت و در روز دوشنبه دوم اسفند و با حضور شما صندوق ها باز و آراء مأخوذه شمارش و به  اطلاع عموم دانشگاهیان محترم رسانده خواهد شد ، موجب تشکر است در صورتی که به هر دلیل نمی توانید در دو جلسۀ مذکور حضور بهم رسانید، نمایندۀ خود را کتباً به این ادارۀ کل معرفی نمایید. منتظر قدوم سبز عزیزان هستیم.
                                                                                                           
 
 
 
تعهد نامه:
 
بدینوسیله اینجانب                           دانشجوی رشتۀ                  به شمارۀ دانشجویی     
تصریح می نمایم:
۱-تا کنون از کمیتۀ انضباطی دانشگاه هنر و سایر مراکز آموزشی و مراجع مرتبط حکم انضباطی دریافت نکرده ام.
۲-دانشجوی ترم اول و آخر محسوب نمی شوم.
۳-دانشجوی ساکن خوابگاه می باشم/ نمی باشم.
۴-رزومه ارسالی منضم به مدارک متقن و محکم بوده و شخصاً صحت اظهارات و اصالت مدارک را متعهد می شوم.
۵- در حال حاضر و پس از انتخاب در انجمنهای  ورزشی دانشگاه هنر  عضو و یا دبیر دیگر تشکل های دانشجویی نمی باشم. 
 
 
 
 
 
                                                                         نام و نام خانوادگی    تاریخ      امضاء
 
 
حمید عامریان
                                                                                                  سرپرست ادارۀ تربیت بدنی