صدور گواهی های اشتغال به تحصیل از طریق سیستم گلستان انجام می شود

۰۹ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۸:۴۸ کد : ۸۸۲ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۳۵۴۹

 

قابل توجه دانشجویان محترم
 
به اطلاع میرساند از این پس صدور گواهی های اشتغال به تحصیل از طریق مراجعه دانشجو به سیستم گلستان امکان پذیر است. به این جهت در فایل پیوست راهنمای تقاضا و دریافت گواهی اشتغال به تحصیل نمایش داده شده است.
 
در مواردی که دانشکده مرجع نهایی تحویل گواهی ها است ، دانشجو پس از تقاضا از طریق سیستم گلستان به اموزش دانشکده جهت دریافت پرینت کاغذی مراجعه می نماید.
 
در مواردی که پس از تایید دانشکده، آموزش کل و یا حراست دانشگاه مرجع تسلیم گواهی به دانشجو است،دانشجو پس از ارائه تقاضا در سیستم گلستان و رویت فرایند تایید توسط آموزش دانشکده به آموزش کل و یا حراست مراجعه می نماید و نیازی به مراجعه به اموزش دانشکده جهت تایید واسط ندارد.

 

 دریافت راهنمای درخواست نامه اشتغال به تحصیل برای دانشجوی در حال تحصیل

 

مدیریت اداره آموزش کل