آگهی مناقصه خدمات و فضای سبز دانشگاه هنر

۱۳ شهریور ۱۳۹۴ | ۱۴:۱۵ کد : ۹۰ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۷۴۹

 

آگهی مناقصه شماره یک

دانشگاه هنر در نظر دارد انجام امور خدمات فضای سبز دانشگاه را در سال ۹۵-۹۴ در تهران و کرج از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

لذا داوطلبان می توانند برای آگاهی از مشخصات و شرایط مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به مدت پنج روز کاری در ساعات اداری به دبیرخانه مرکزی دانشگاه واقع در تهران - خیابان حافظ - خیابان سرهنگ سخائی - بعد از خیابان سی تیر- پلاک ۵۶ مراجعه و با ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ یکصد هزار ریال به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۷۴۱۹۰۰۱۰۰۰ نزد بانک ملی ایران بنام دانشگاه هنر، اوراق مناقصه را دریافت نمایند.

 

آگهی مناقصه شماره دو

دانشگاه هنر در نظر دارد انجام امور خدمات نظافتی - بهداشتی و آبدارخانه های دانشگاه را در سال ۹۵-۹۴ در تهران و کرج از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

لذا داوطلبان می توانند برای آگاهی از مشخصات و شرایط مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به مدت پنج روز کاری در ساعات اداری به دبیرخانه مرکزی دانشگاه واقع در تهران-خیابان حافظ-خیابان سرهنگ سخائی، بعد از خیابان سی تیر- پلاک ۵۶ مراجعه و با ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ یکصد هزار ریال به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۷۴۱۹۰۰۱۰۰۰ نزد بانک ملی ایران بنام دانشگاه هنر، اوراق مناقصه را دریافت نمایند.

 

 

امور اداری دانشگاه هنر