نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

حجت الاسلام حاج آقا محمد دوست پرور : مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه