کمیته اصلاح الگوی مصرف

 

مسئول اداره امور عمومی دانشگاه ( رییس کمیته) : تورج شفابخش 

عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی (دبیر کمیته) : دکتر مجتبی مهدوی نیا

مسئول امور فضای سبز، نقلیه، خدمات : فریبرز بیدهندی 

مسئول تعمیر و نگهداری : سید محمدرضا حسینی